Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Státní fond kinematografie – Výroba dokumentárního filmu

cinema-strip-64074__340
Share Button

Státní fond kinematografie podporuje výrobu českého kinematografického díla, které realizuje výrobu kulturně náročného audiovizuálního díla, jehož šance na ekonomický úspěch jsou omezené z důvodu experimentální povahy, vysoce uměleckého nebo technického řešení nebo umělecky náročné povahy, přičemž vytvoření takového díla a pořízení jeho záznamu nebo realizace projektu je žádoucí pro jeho kulturní hodnotu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. května 2022 do 6. června 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby na území České republiky.
 • Právnické osoby se sídlem mimo území  České republiky.
 • Právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie.
 • Originalita obsahu i zpracování námětu a tématu.
 • Podpora dokumentárních českých kinematografických děl s výrazným autorským rukopisem.
 • Posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci.
 • Podpora mezinárodních koprodukcí.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem podpory kinematografie této výzvy činí 12 000 000 Kč.
 • Maximální intenzita veřejné podpory a kumulace podpor na projekt:
  • 50 % celkových nákladů projektu, resp. 60 % celkových nákladů projektu v případě přeshraničních koprodukcí, které jsou realizovány více než jedním členským státem a na nichž se podílí koproducenti, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území jiného členského státu EU.
  • Intenzita veřejné podpory může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu v případě realizace vývoje kulturně náročného kinematografického díla, nebo v případě, že jde o koprodukci, na níž se podílejí země vedené v seznamu DAC organizace OECD1.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro dokončení projektu nejpozději do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí o podpoře kinematografie musí žadatel o podporu kinematografie předložit podklady dokládající 70 % financování projektu (koprodukční smlouvy, Eurimages atd.).
 • Lhůta pro dokončení projektu dle žádosti, nejpozději však do 30. 9. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>