Přeskočit na obsah

Státní fond kinematografie — Výroba experimentálního filmu

Podpora kinematografie je poskytována na posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 7. 2024 do 8. 8. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby na území České republiky.
 • Právnické osoby se sídlem mimo území  České republiky.
 • Právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově diverzifikované české kinematografie.
 • Podpora experimentální tvorby a videoartu.
 • Posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem podpory kinematografie této výzvy činí 2 000 000 Kč.
 • Maximální intenzita veřejné podpory a kumulace podpor na projekt: 
  • 50 % celkových nákladů projektu, resp. 60 % celkových nákladů projektu v případě přeshraničních koprodukcí, které jsou realizovány více než jedním členským státem a na nichž se podílí koproducenti, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území jiného členského státu EU.
  • Intenzita veřejné podpory může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu v případě realizace vývoje kulturně náročného kinematografického díla, nebo v případě, že jde o koprodukci, na níž se podílejí země vedené v seznamu DAC organizace OECD1.
   .

Specifika a omezení:

 • Experimentálním kinematografickým dílem se rozumí dílo, které se svým formálním zpracováním a/nebo obsahem výrazně vymyká standardní kinematografické produkci.
 • Osobní prezentace projektu bude umožněna na vyžádání žadatele o podporu kinematografie.
 • Lhůta pro dokončení projektu dle žádosti, nejpozději však do 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru