Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Státní fond kultury ČR

shutterstock_115264639.jpg
Share Button

Dotace na umělecká hodnotná díla, periodické a neperiodické publikace, na udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, výstavní a přednáškovou činnost, na festivaly a přehlídky, na propagaci české kultury v zahraničí, na podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit a ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu mohou získat právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

Příjem žádostí:

 • Přijímání žádostí s následujícími termíny:
  • od 19. do 25. dubna 2021 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 9. – 31. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl.
 • Ediční počin v oblasti neperiodických a periodických publikací.
 • Získávání, obnova a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů.
 • Výstavní a přednášková činnost.
 • Propagace české kultury v zahraničí.
 • Pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí.
 • Podpora kulturních projektů sloužících k uchovávání a rozvíjení kultury národnostních menšin v České republice.
 • Podpora vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit.
 • Ochrana, údržba a doplňování knihovního fondu.

Forma a výše podpory:

 • Výše požadované částky je maximálně do dvou třetin celkových nákladů, u prostředků určených na záchranu kulturních památek do výše devíti desetin.
 • Na posouzení žádosti o poskytnutí prostředků Fondu skládá žadatel částku ve výši 1 % částky, o kterou žadatel žádá, nejméně však 2 000 Kč.
 • Výzvy k podání žádostí budou vypisovány postupně po etapách, přičemž na každou etapu bude z celkového rozpočtu 28 mil. Kč vyčleněna jeho jedna čtvrtina, tj. 7 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně.
 • Fond bude zejména podporovat:
  • Projekty, které přesahují jednotlivé umělecké druhy a žánry.
  • Díla pouze vysoké kvality a podstatného sdělení.
  • Projekty zvláštní společenské a občanské naléhavosti.
  • Projekty na ochranu kulturního dědictví.
  • Menšinové, regionální projekty, jinak těžko financovatelné pokud splňují požadavky viz druhy projektů.
  • Teoretické reflexe důležitých jevů naší skutečnosti.

Doplňující informace:

 • Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>