Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Státní fond kultury ČR

shutterstock_115264639.jpg
Share Button

Dotace na umělecká hodnotná díla, periodické a neperiodické publikace, na udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, výstavní a přednáškovou činnost, na festivaly a přehlídky, na propagaci české kultury v zahraničí, na podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit a ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu mohou získat právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

Příjem žádostí:

 • Rada SFK se pro rok 2022 rozhodla vyhlásit celkem 3 výzvy k přijímání žádostí s následujícími termíny:
  1. od 23. do 29. srpna 2021 lze žádat o podporu pro projekty zahajované v termínu 1. 1. – 30. 4. 2022,
  2. od 13. do 19. prosince 2021 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 5. – 31. 8. 2022,
  3. od 18. do 24. dubna 2022 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 9. – 31. 12. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl.
 • Ediční počin v oblasti neperiodických a periodických publikací.
 • Získávání, obnova a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů.
 • Výstavní a přednášková činnost.
 • Propagace české kultury v zahraničí.
 • Pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí.
 • Podpora kulturních projektů sloužících k uchovávání a rozvíjení kultury národnostních menšin v České republice.
 • Podpora vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit.
 • Ochrana, údržba a doplňování knihovního fondu.

Forma a výše podpory:

 • Účelové dotace z fondu lze poskytnout jen do výše 2/3 žadatelem plánovaných nákladů, na záchranu kulturních památek lze poskytnout dotaci do výše 9/10 plánovaných nákladů. Uvede-li žadatel požadavek přesahující výše stanovený limit, žádost bude vyřazena.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně.
 • Rada fondu upozorňuje žadatele, že ve smyslu zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, v platném znění a statutu fondu bude zejména podporovat následující projekty:
  • vysoké kvality a podstatného sdělení,
  • přesahující jednotlivé umělecké druhy a žánry,
  • zvláštní společenské a občanské naléhavosti,
  • na ochranu kulturního dědictví,
  • regionální nebo menšinové projekty,
  • teoretické reflexe důležitých jevů naší společnosti.

Doplňující informace:

 • Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>