Přeskočit na obsah

Státní fond kultury ČR

Dotace na umělecká hodnotná díla, periodické a neperiodické publikace, na udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, výstavní a přednáškovou činnost, na festivaly a přehlídky, na propagaci české kultury v zahraničí, na podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit a ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu mohou získat právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

Příjem žádostí:

 • Rada SFK se pro rok 2023 rozhodla vyhlásit celkem 3 výzvy k přijímání žádostí s následujícími termíny:
  1. od 21. do 27. srpna 2023 lze žádat o podporu pro projekty zahajované v termínu 1. 1. – 30. 4. 2024.
  2. od 11. do 17. prosince 2023 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 5. – 31. 8. 2024.
  3. od 22. do 28. dubna 2024 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 9. – 31. 12. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

Typy podporovaných projektů:

 •  Vzhledem k tomu, že rada fondu rozhoduje o podpoře projektu do 3 měsíců ode dne jeho předložení, a fond uzavírá se žadatelem smlouvu do 30 dnů od doručení rozhodnutí, finanční realizace projektu (tzn. úhrada přijatých faktur) by měla začít nejdříve po 4 měsících po předložení žádosti.
 • „Zahájení klíčového výstupu“ musí začít nejdříve 4 měsíce od podání žádosti a musí spadat do termínu aktuálně vyhlášené výzvy SFK (rozhoduje datum předání k poštovní přepravě či osobní předání na podatelnu Ministerstva kultury ČR). Typy klíčových výstupů dle jednotlivých druhů umění jsou: 
  • LITERATURA – křest knihy, případně zahájení prodeje.
  • DIVADLO – premiéra představení.
  • HUDBA – datum prvního koncertu cyklu, premiéra nově nastudovaného díla, datum vydání CD.
  • VÝTVARNÉ UMĚNÍ – vernisáž výstavy, dokončení instalace výtvarného díla, zahájení prodeje katalogu.
  • KULTURNÍ DĚDICTVÍ – zahájení restaurování objektu, zahájení jednorázové či dlouhodobé akce prezentující kulturní dědictví.
  • VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA – zahájení cyklu vzdělávacích aktivit.
  • FESTIVAL – zahájení festivalu.
  • WEB, ČASOPIS – spuštění stránek, zahájení aktualizace stránek, vydání prvního čísla časopisu daného období.

Forma a výše podpory:

 • Účelové dotace z fondu lze poskytnout jen do výše 2/3 žadatelem plánovaných nákladů, na záchranu kulturních památek lze poskytnout dotaci do výše 9/10 plánovaných nákladů. Uvede-li žadatel požadavek přesahující výše stanovený limit, žádost bude vyřazena.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně.
 • O poskytnutí finančních prostředků rozhoduje rada fondu do 3 měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění.
 • Rada fondu nebude přijímat žádosti státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR.

Doplňující informace:

 • Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

1 komentář na “Státní fond kultury ČR”

 1. Alena Šebková ADVERTE s.r.o. - provozovatel Strašnického divadla v Praze

  Krásný den , moc ráda bych se Vás zeptala na možnost požádat o Dotaci na rozvoj kultury a provoz Strašnického divadla Praha 10. Jen ve stručnosti — Od r.2018 jsem měla možnost používat Strašnické divadlo pouze na krátkodobé nájmy , při zasažení vlny Covid 19 od r.2019 — kdy nás v Kultuře zastihl i Lock Down a zavřená divadla bez možnosti hrát, dále strach a obava diváků chodit do uzavřených prostor — jsem na svoje náklady zrekonstruovala interiéry Strašnického divadla, budovu finančně držela — řádně platila nájmy — uvádím — BEZ JEDINÉ KORUNY DOTACE A GRANTU. V roce 2021 MČ Praha 10 vypsala výběrové řízení na budovu Strašnického divadla — kterého jsem se zúčastnila/ neboť bylo pro mě důležité obhájit i vlastní investice do budovy a jsem divadelní srdcař — když jsem ustála s divadelním souborem tu nejtěžší Covidovou dobu — proč bych měla vše vzdát /, výběrové řízení jsem 21.prosince 2021 vyhrála. Nyní jsem provozovatelem Strašnického divadla na dlouhodobý pronájem s možností opce. Poprvé v letošním roce jsme obdržela Dotaci z MČ Praha 10 na provoz divadla — 500 000 Kč. Jsem vděčná za každou pomoc, bohužel , v dnešní složité poColidové době a válečné době opět učíme chodit diváky do divadel — nemusím Vám situaci popisovat . Je to opravdu velice složité i po ekonomické stránce…Moc ráda bych navázala na historii Strašnického divadla a chtěla bych vrátit Strašnickému divadlu jeho původní lesk a navázat na odkaz Járy Cimrmana , který zde působil v osmdesátých letech minulého století .…a ráda bych dokázala, že obstojí v silné konkurenci pražských scén a najde si cestu k srdcím diváků nejenom ve Strašnicích, ale i v celé České republice;, samozřejmě kulturně vzdělávat a poskytovat co nejvíce kulturních zážitků a prožitků všem věkovým skupinám …Rozdávat radost, lásku, pohodu, dobrou náladu…myslíte si, že bych mohla požádat Státní fond ČR o dotaci — týkalo by se právě té ochrany kulturního dědictví — zde v divadle se točila i : Nejistá sezóna ..Důležité je připomenout všem divákům to Cimrmanovské období, které se událo ve Strašnickém divadle a ukázat všem občanům Prahy a ČR , že divadla i v okrajových částech Prahy dokážou divákům nabídnout zajímavý program , připomenout kus historie , zrealizovat zde ” Cimrmanovský festival ” , který by se mohl stát tradicí, tím ochránit to kulturní dědictví — Cimrmanovské myšlenky, rčení, přísloví…a snažit se o UDRŽITELNOST KULTURY …Předem Vám moc děkuji za Vaši odpověď…Ála Šebková , ředitel Strašnické divadlo Praha, jednatel a majitel ADVERTE s.r.o. — provozovatel Strašnického divadla

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru