Přeskočit na obsah

Stavebně historický průzkum v Libereckém kraji

Cílem programu je průzkum a dokumentace nemovitých kulturních památek. Předmětem podpory jsou kulturní památky prohlášené dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči na území Libereckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podat od 2. května – do 6. června 2022 do 16:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. fyzická či právnická osoba se souhlasem vlastníka kulturní památky s realizací zamýšleného projektu.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora komplexního poznání historie, stavebního vývoje a současného stavu kulturních památek na území Libereckého kraje. Zpracovaný stavebně historický průzkum slouží jako podklad pro obnovu kulturních památek.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory: 60 000 Kč.
  • Minimální výše podpory: 10 000 Kč
  • Maximální výše podpory kraje ze způsobilých výdajů: 70 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru