Přeskočit na obsah

Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje pro studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství

Dotace na podporu studentů lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství spojené s jejich závazkem k návratu do Karlovarského kraje po úspěšném ukončení studia.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat: 
  • a) Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí pro žadatele dle čl. V písm. a) se stanovuje na dobu: od 13. 2. 2024 8.00 hodin do 27. 6. 2024 16.00 hodin.
  • b) Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí pro žadatele dle čl. V písm. b), kteří chtějí čerpat částku dle dříve uzavřené smlouvy (tj. 48 000 Kč) se stanovuje na dobu: od 3. 10. 2023 8.00 hodin do 31. 10. 2023 16.00 hodin.
  • c) Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí pro žadatele dle čl. V odst. b), kteří chtějí čerpat částku dle tohoto programu (tj. 150 000 Kč) se stanovuje na dobu: od 13. 2. 2024 8.00 hodin do 27. 6. 2024 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) Student vysoké školy v České republice, který má trvalé bydliště na území Karlovarského kraje nebo je absolventem střední školy s místem poskytovaného vzdělávání v Karlovarském kraji a který studuje v prezenční formě studia studijní programy a obory (akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství,
 • b) student vysoké školy v České republice, který má trvalé bydliště na území Karlovarského kraje nebo je absolventem střední školy s místem poskytovaného vzdělávání v Karlovarském kraji a který studuje v prezenční formě studia studijní programy a obory (akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství, a s nímž byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva vyhlášeného pro rok 2020 a 2021.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program se zřizuje za účelem podpory studentů lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství spojené s jejich závazkem k návratu do Karlovarského kraje po úspěšném ukončení studia.
 • Důvodem podpory stanoveného účelu je zájem kraje zvýšit počet lékařů v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství v Karlovarském kraji.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí:
  • a) 144 000 Kč pro rok 2023 (pro žádosti žadatelů uvedených v čl. V. písm. b)),
  • b) 10 000 000 Kč pro rok 2024 (pro žádosti žadatelů uvedených v čl. V. písm. a) a žádosti žadatelů uvedených v čl. V. písm. b)).
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat 1 žádost v rámci tohoto dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru