Přeskočit na obsah

Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech 2013–2014

Cílem programu je zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů a udržení oborů pro trh práce, zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů, snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů a uspokojení potřeb zaměstnavatelů.

Příjem žádostí:

  • Do 3.10.2014 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou střední školy zřizované Jihočeským krajem, které nabízejí podporované obory vzdělání počínaje školním rokem 2010/2011, minimální počet žáků v prvním ročníku není stanoven.

Typy podporovaných projektů:

  • Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních
    oborech vzdělání.

Forma a výše podpory:

  • Celková částka, která je pro 1. výzvu grantového programu na rok 2014 k dispozici, činí 2,00 mil. Kč.
  • Minimální/maximální výše grantu není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Kontrolním podkladem pro poskytnutí finančních prostředků je vždy statistický výkaz regionálního školství M 8 Výkaz o střední škole podle stavu k 30. 9. příslušného roku regionálního školství (zahajovací výkaz).
  • Výše finančních prostředků určených k vyplácení příspěvku se stanoví na školní rok (září až červen, tedy 10 měsíců).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7710”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru