Přeskočit na obsah

Stipendijní program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva

Dotační program na podporu studentů vysokých škol (kromě studentů lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství) spojené s jejich závazkem k návratu do Karlovarského kraje po úspěšném ukončení studia.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2024, 8:00 hodin do 29. 10. 2024, 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být student vysoké školy v České republice, který:
  • studuje v prezenční formě studia studijní programy a obory akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (kromě studentů lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství), přednost mají žadatelé studijních programů a oborů specifikovaných v čl. IX. odst. 5,
  • úspěšně ukončil první nebo vyšší ročník vysokoškolského studia, v případě navazujícího magisterského studia je úspěšným absolventem bakalářského studia,
  • není při podání první žádosti o dotaci starší 26 let,
  • má trvalé bydliště na území kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvýšit počet kvalifikovaných odborníků s vysokoškolským vzděláním v kraji a tím zvýšit vzdělanostní strukturu obyvatelstva kraje.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka ve výši 2 000 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2024.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 24 000 Kč; v případě studentů studijních programů a oborů zaměřených na přípravu učitelů základních škol a středních škol a pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení 96 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat 1 žádost v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru