Přeskočit na obsah

Stipendijní program pro studenty doktorského studia lékařských fakult v Karlovarském kraji

Účelem dotačního titulu je umožnit zaměstnancům nemocnic (lékařům) poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje prohloubit si své vzdělání absolvováním tzv. doktorského studia na českých vysokých školách – lékařských fakultách.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 24. 10. 2023, 9.00 hod. do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba, lékař, který je zaměstnán v nemocnici poskytující akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, ve které je zaměstnán na dobu neurčitou, a to v úvazku minimálně 0,8 FTE.
  • Tato osoba musí být zároveň studentem vysoké školy s místem studia v České republice, a to lékařské fakulty, kde studuje v kombinované formě doktorského studia. Přihlásit o dotaci se může pouze žadatel, jehož doktorské studium započalo nejdříve v roce 2023.

Typy podporovaných aktivit:

  • Důvodem podpory stanoveného účelu je zájem kraje zvýšit počet erudovanějších lékařů v nemocnicích poskytujících akutní lůžkovou péči v Karlovarském kraji, personální stabilizace nemocnic a snížení míry fluktuace lékařů.
  • Účelem dotačního titulu je umožnit zaměstnancům nemocnic (lékařům) poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje prohloubit si své vzdělání absolvováním tzv. doktorského studia na českých vysokých školách – lékařských fakultách.
  • Takto vzdělaný personál zvýší prestiž a odborné znalosti nemocničního oddělení. Noví lékaři (zájemci o zaměstnání) budou dle předpokladů více motivováni k práci na nemocničním oddělení, kde má lékařský personál zkušenosti s vědeckou a badatelskou činností právě po absolvování doktorského studia na lékařské fakultě. Zároveň lékaři, kteří budou mít zájem zvýšit si kvalifikaci uvedeným směrem, vyhledají oddělení, nemocnici a kraj, kteří jim dokážou pro dané studium vytvořit odpovídající podmínky, vše za podmínky, že příjemci dotace setrvají v nemocnici po určenou dobu po úspěšném ukončení studia.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 75 000 Kč. 
  • Minimální výše dotace není stanovena.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí 400 000 Kč pro rok 2024.

Specifika a omezení:

  • Příjemci dotace (dále jen „příjemce“), se kterým poskytovatel dotace uzavřel veřejnoprávní smlouvu, vzniká na jejím základě právo na poskytnutí další dotace po dobu doktorského studia na lékařské fakultě, a to maximálně po dobu, která v souhrnu činí 4 roky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru