Přeskočit na obsah

Stipendijní program pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů v Ústeckém kraji

Stipendium je neinvestiční forma dotace určená na podporu studia vybraných lékařských a nelékařských zdravotnických oborů a ve výši stanovené Stipendijním programem.

Příjem žádostí:

 • Žádost je možné podávat od 2. 2. 2024 do 31. 12. 2025.

Příjemci podpory:

 • Okruh 1 – „Lékaři a zubní lékaři“ — Student 2–6. ročníku vysoké školy v ČR, který má bydliště v České republice a studuje v prezenční formě na lékařské fakultě obor všeobecné lékařství nebo zubní lékařství.
 • Okruh 2 – „Praktická sestra“ — Student 4. ročníku střední zdravotnické školy v ČR, který má bydliště v České republice a studuje 4letý maturitní obor praktická sestra.
 •  „Všeobecná nebo dětská sestra“ — Student 4. ročníku střední zdravotnické školy v ČR, který má bydliště v České republice
  a studuje 4letý maturitní obor praktická sestra. Student 1–3. ročníku vysoké školy v ČR, který má bydliště v České republice a studuje
  bakalářský program pro obor všeobecná sestra nebo dětská sestra. Student 1–3. ročníku vyšší odborné zdravotnické školy v ČR, který má bydliště v České republice a studuje tříletý obor diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra.
 • Porodní asistentka“ — Student 1–3. ročníku vysoké školy v ČR, který má bydliště v České republice a studuje bakalářský program pro obor porodní asistentka.
 • Okruh 3 — „Radiologický asistent“ — Student 1–3. ročníku vysoké školy v ČR, který má bydliště v České republice a studuje bakalářský program pro obor radiologický asistent.
 • „Zdravotnický záchranář“- Student 1–3. ročníku vysoké školy v ČR, který má bydliště v České republice a studuje bakalářský program pro obor zdravotnický záchranář.
 • „Biomedicínský technik“ — Student 1–3. ročníku vysoké školy v ČR, který má bydliště v České republice a studuje bakalářský program pro obor biomedicínský technik.
 • „Fyzioterapeut“ — Student 1–3. ročníku vysoké školy v ČR, který má bydliště v České republice a studuje bakalářský program pro obor fyzioterapeut.
 • „Biomedicínský inženýr“- Student 1–5. ročníku vysoké školy v ČR, který má bydliště v České republice a studuje magisterský program pro obor biomedicínský inženýr.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stipendium je neinvestiční forma dotace určená na podporu studia vybraných lékařských a nelékařských zdravotnických oborů a ve výši stanovené Stipendijním programem.

Forma a výše podpory:

 • Okruh 1 – „Lékaři a zubní lékaři“ — Stipendium je stanoveno částkou 100 000 Kč na studovaný ročník studia. Stipendium lze získat i zpětně na studium od 2. ročníku studia na lékařské fakultě oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství v prezenční formě.
 • Okruh 2 – „Praktická sestra“ — Stipendium je stanoveno částkou 100 000 Kč na studovaný ročník studia 4. ročníku střední zdravotnické školy oboru praktická sestra. Stipendium se získává zpětně za studium od 2. ročníku studia na střední zdravotnické škole oboru praktická sestra.
 • „Všeobecná nebo dětská sestra“ — Stipendium je stanoveno částkou 100 000 Kč na studovaný ročník studia 4. ročníku
  střední zdravotnické školy oboru praktická sestra a částkou 50 000 Kč na studovaný ročník studia na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. Stipendium lze získat i zpětně za studium od 1. ročníku studia bakalářského programu pro obor všeobecná sestra nebo dětská sestra nebo studia tříletého oboru diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra.
 • „Porodní asistentka“- Stipendium je stanoveno částkou 100 000 Kč na studovaný ročník studia 4. ročníku střední zdravotnické školy oboru praktická sestra a částkou 50 000 Kč na studovaný ročník studia na vysoké škole.
 • Okruh 3 — „Radiologický asistent“ Stipendium je stanoveno částkou 50 000 Kč na studium 1. ročníku a částkou 100 000 Kč na každý další ročník bakalářského studia na vysoké škole. Stipendium lze získat i zpětně za studium od 1. ročníku studia bakalářského programu pro obor radiologický asistent.
 • „Zdravotnický záchranář – závazek na urgentním příjmu I. nebo II. typu“ Stipendium je stanoveno částkou 50 000 Kč na studium 1. ročníku a částkou 100 000 Kč na každý další ročník bakalářského studia na vysoké škole. Stipendium lze získat i zpětně za studium od 1. ročníku studia bakalářského programu pro obor zdravotnický záchranář.
 • „Zdravotnický záchranář – závazek na Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje“ Stipendium je stanoveno částkou 100 000 Kč na studium 1. a 2. ročníku a 150 000 Kč na studium 3. ročníku bakalářského studia na vysoké škole. Stipendium lze získat i zpětně za studium od 1. ročníku studia bakalářského programu pro obor zdravotnický záchranář.
 • „Biomedicínský technik“ — Stipendium je stanoveno částkou 50 000 Kč na studium 1. ročníku a částkou 100 000 Kč na každý další ročník bakalářského studia na vysoké škole. Stipendium lze získat i zpětně za studium od 1. ročníku studia bakalářského programu pro obor biomedicínský technik.
 • „Fyzioterapeut“- Stipendium je stanoveno částkou 100 000 Kč na studovaný ročník bakalářského studia na vysoké škole. Stipendium lze získat i zpětně za studium od 1. ročníku studia bakalářského programu pro obor fyzioterapeut.
  „Biomedicínský inženýr“ — Stipendium je stanoveno částkou 50 000 Kč na studium 1., 2. 3. a 4. ročníku a částkou 100 000 Kč na studium 5. ročníku magisterského studia na vysoké škole. Stipendium lze získat i zpětně za studium od 1. ročníku studia magisterského programu pro obor biomedicínský inženýr.

Specifika a omezení:

 • Stipendia se poskytují do vyčerpání finanční alokace na Stipendijní program, přičemž platí, že finanční alokace na Stipendijní program v daném kalendářním roce nemusí být vyčerpána.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru