Přeskočit na obsah

Stipendijní program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji

Stipendium je určeno pro studenty prezenčního studia šestiletého magisterského oboru Všeobecné lékařství a pětiletého magisterského programu Zubní lékařství nebo Farmaceut, studující tyto programy na lékařských nebo farmaceutických fakultách v České republice.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o stipendium je stanovena  od 10. 8. 2023 do 29. 9. 2023.

Příjemci podpory:

  • Studenti druhého a vyššího ročníku, studující na lékařských a farmaceutických fakultách v České republice prezenčně šestiletý magisterský program Všeobecné lékařstvím, pětiletý magisterský program Zubní lékařství nebo pětiletý magisterský program Farmaceut. Programy musí být akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Typy podporovaných aktivit:

  • Stipendijní program:
    • Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji reaguje na dlouhodobou potřebu posílení počtu zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta u poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém kraji ve snaze zajistit plnění priorit vyplývajících ze strategických dokumentů v oblasti zdravotnictví na krajské a republikové úrovni.

Forma a výše podpory:

  • Stipendium je stanoveno částkou 50 000 Kč pro akademický rok.

Specifika a omezení:

  • Žadatelé, kteří budou zařazeni do Stipendijního programu, nemohou čerpat stipendium z jiného stipendijního programu vyhlášeného Ústeckým krajem.
  • Žadatel o zařazení do Stipendijního programu musí mít trvalé bydliště v České republice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru