Přeskočit na obsah

Stipendijní program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji

Stipendium je určeno studentům prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství) a pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) na lékařských fakultách vysokých škol v České republice, studujícím studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o stipendium je stanovena od 15. 8. 2022 do 30. 9. 2022 (noví žadatelé) do 15. 10. 2022.

Příjemci podpory:

  • Student, studující prezenční studium šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), nebo pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství), nebo pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) akreditovaného MŠMT na lékařské fakultě vysoké školy v České republice.

Typy podporovaných aktivit:

  • Stipendijní program
    • Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji reaguje na dlouhodobou potřebu posílení počtu zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta u poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém kraji ve snaze zajistit plnění priorit.

Forma a výše podpory:

  • Stipendium je stanoveno částkou 50 000 Kč pro akademický rok.

Specifika a omezení:

  • Žadatelé, kteří budou zařazeni do Stipendijního programu, nemohou čerpat stipendium z jiného stipendijního programu vyhlášeného Ústeckým krajem.
  • Žadatel o zařazení do Stipendijního programu musí mít trvalé bydliště v České republice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru