Přeskočit na obsah

Stipendijní program Ústeckého kraje

Stipendijní program Ústeckého kraje představuje souhrn pravidel pro zařazení studenta do Programu a pro poskytování stipendia. Stipendium Ústeckého kraje je určeno studentům prezenčního studia na vysokých školách v České republice, studujícím studijní programy akreditované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. 10. 2022.

Příjemci podpory:

  • Student prezenčního studia na vysokých školách v České republice, studujícím studijní programy akreditované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Typy podporovaných aktivit:

  • Stipendijní program Ústeckého kraje představuje souhrn pravidel pro zařazení studenta do Programu a pro poskytování stipendia. Stipendium Ústeckého kraje je určeno studentům prezenčního studia na vysokých školách v České republice, studujícím studijní programy akreditované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro nově zařazené Žadatele činí 2 000 000 Kč. 
  • V následujících letech bude dosahovat objem peněžních prostředků součinu částky 20 000 Kč a počtu Studentů zařazených do 18. ročníku Programu, kteří opět splní veškeré podmínky pro poskytnutí dalšího Stipendia.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o Stipendium musí být studentem prezenčního studia vysoké školy a absolventem prvního nebo vyššího ročníku studia, v případě navazujícího magisterského studia musí být absolventem posledního ročníku bakalářského studia.
  • Základní podmínkou pro poskytnutí Stipendia je studijní průměr za poslední absolvovaný ročník. Průměr nesmí překročit hodnotu 1,8.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru