Přeskočit na obsah

Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem — školní rok 2018/2019

Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny na stipendia pro žáky středních škol, které mají sídlo na území Ústeckého kraje a poskytují výchovu a vzdělání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • od 1. 2. 2019 do 15. 2. 2019 za 1. pololetí školního roku 2018/2019.
  • od 28. 6. 2019 do 12. 7. 2019 za 2. pololetí školního roku 2018/2019.

Příjemce podpory:

 • Střední škola zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje Ústecký kraj, a která poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech vzdělání uvedených v čl. II. tohoto programu.

Typy podporovaných projektů:

 • Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání.
 • Zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů.
 • Snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.

Forma a výše podpory:

 • Žák, který se vzdělává v některém vybraném oboru uvedeném v čl. II. tohoto programu získá v: 
  • 1. ročníku 1 500 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč.
  • 2. ročníku 2 000 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč.
  • 3. ročníku — učňovský obor vzdělání: 2 500 Kč za pololetí, za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000 Kč. Maturitní obor vzdělání: 2 500 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč.
  • 4. ročníku 2 500 Kč za pololetí, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Program je určen pro žáky, kteří mají trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a vzdělávají se v některém z podporovaných oborů vzdělání.
 • Žadatel může na stejný účel podat za každé pololetí školního roku pouze jednu žádost o poskytnutí dotace. V případě, že na stejný účel bude podána další žádost, bude automaticky vyloučena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru