Přeskočit na obsah

Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem — školní rok 2019/2020

Dotace na podporu motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
 • od 31. 1. 2020 do 14. 2. 2020 za 1. pololetí školního roku 2019/2020,
 • od 30. 6. 2020 do 13. 7. 2020 za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být střední škola zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje Ústecký kraj, a která poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech vzdělání uvedených v čl. II. tohoto programu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání.
 • Zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů.
 • Snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.

Forma a výše podpory:

 • Výše poskytované dotace žadatelům na žáka, který splní stanovená pravidla a kritéria činí minimálně 1 500 Kč.
 • Žák, který se vzdělává v některém vybraném oboru uvedeném v čl. II. tohoto programu získá v: 
  • 1. ročníku 1 500 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč.
  • 2. ročníku 2 000 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč.
  • 3. ročníku — učňovský obor vzdělání: 2 500 Kč za pololetí, za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000 Kč — maturitní obor vzdělání: 2 500 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč.
  • 4. ročníku 2 500 Kč za pololetí, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žák má trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a vzdělává se v denní formě studia v některém z oboru vzdělání uvedeném v čl. II. tohoto programu (v případě zkrácené denní formy studia se stipendium neposkytuje).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru