Přeskočit na obsah

Ústecký kraj — Stipendijní program Ústeckého kraje – 20. ročník 2024/2025 (pro vysokoškolské studenty)

Dotace na podporu studentů vysokých škol, především na budoucí učitele přírodovědných předmětů a na studijní programy technického zaměření.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: od 1. 7. 2024 do 5. 10. 2024, nejdříve však po zapsání Žadatele ke studiu v akademickém roce 2024/2025.

Příjemci podpory:

 • Žadatel o Stipendium musí: 
  • mít trvalé bydliště na území České republiky;
  • být studentem:
   • prvního zvoleného magisterského studijního programu (viz ustanovení § 46 odst. 2 věta druhá zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů nebo
   • prvního zvoleného bakalářského studijního programu (viz ustanovení § 45 odst. 2 zákona) a prvního zvoleného magisterského studijního programu bezprostředně navazujícího na bakalářský (viz ustanovení § 46 odst. 2
    věta první zákona);
  • být studentem studujícím studijní programy: 
   • v oblastech vzdělávání dle přílohy č. 3 zákona: Elektrotechnika, Chemie, Psychologie, Stavebnictví, Strojírenství, technologie a materiály, studijní program musí být zařazen do uvedených oblastí vzdělávání minimálně z 60 %,
   • v oblastech vzdělávání dle přílohy č. 3 zákona: Učitelství (matematiky, anglického jazyka, německého jazyka, fyziky, českého jazyka, informatiky, chemie), studijní program musí být zařazen do uvedené oblasti vzdělávání minimálně z 20 %,
   • Sociální pedagogika, Logopedie.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stipendijní program Ústeckého kraje je vyhlášen za účelem podpory studentů vysokých škol, především na budoucí učitele přírodovědných předmětů a na studijní programy technického zaměření. Důvodem je nízká aprobovanost učitelů vybraných předmětů.

Forma a výše podpory:

 • Programu od akademického roku 2024/2025 je stanoveno částkou 50 000 Kč na daný akademický rok.
 • Stipendium je možné poskytnout Studentu v maximální celkové výši 250 000 / 300 000 Kč na nejvýše pět / šest akademických
  let při splnění veškerých podmínek Programu.

Specifika a omezení:

 • Žádost o výplatu Stipendia na další studovaný ročník v rámci Programu v následujících akademických letech podle čl. 8. bod 5. se podává po zapsání Studenta ke studiu do dalšího ročníku studia, nejpozději však do 5. 10. daného kalendářního roku.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru