Přeskočit na obsah

Stipendium v oblasti hudby nebo literatury

Dotace na tvůrčí nebo studijní stipendium v oblasti hudby a literatury, která je poskytována Ministerstvem kultury pro autory-umělce. Žádosti lze předkládat do 3. června 2014.

Příjem žádostí:

  • Do  3. 6. 2014.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby – autoři/umělci.
  • V případě studijních stipendií také pro výkonné umělce a odborné pracovníky, působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby a literatury.

Typy podporovaných projektů:

  • Tvůrčí stipendium — tvůrčí umělecká činnost nebo pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 d měsíců do 2 let, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla.
  • Studijní stipendium — studijní pobyty v délce nejméně 1 měsíce na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti, výsledkem je získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou nebo jinou odbornou činnost, případně i nastudování nebo vytvoření díla.

Forma a výše podpory:

  • Úhrada tzv. věcných nákladů projektu, tj. náklady na materiál a služby, náklady na pronájem pracovních prostor včetně služeb, jízdní výdaje, výdaje na ubytování mimo domov a případné ostatní náklady (např. v případě zahraničního pobytu vízum či cestovní pojištění).
  • Příspěvek na tvůrčí/studijní činnost, slouží k pokrytí běžných životních nákladů žadatele (např. nákladů na stravu, bydlení) po dobu realizace projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí být v době realizace projektu, na který je mu stipendium poskytováno, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice.
  • Žadatel o studijní stipendium nesmí v kalendářních letech, v nichž mu bude stipendium poskytováno přesáhnout věk 35 let.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj: http://www.mkcr.cz/cz/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/prijimame-dalsi-zadosti-o-stipendium-v-oblasti-hudby-nebo-literatury-219519/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru