Přeskočit na obsah

Středočeský Humanitární fond “Sociální oblast ”

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Humanitárního fondu nabízí poskytovatelům sociálních služeb, obcím a NNO příspěvek na podporu sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením, podporu rodiny, podporu aktivit v oblasti sociálně zdravotních, podporu aktivit v oblasti prevence kriminality, podporu aktivit v oblasti integrace a vzdělávání romské menšiny, podporu procesů plánování rozvoje sociálních služeb. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace je možné podávat v termínu od 6. dubna 2021 od 09:00 hodin do 20. dubna 2021 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci).
 • Obce.
 • Dobrovolný svazek obcí.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům.
 • Podpora aktivit a dalších činností sociálního zaměření (zejména v oblasti podpory rodiny, asistovaných kontaktů, prevence kriminality a integrace romské menšiny) na místní a regionální úrovni.
 • Podpora aktivit obcí ve Středočeském kraji v oblastech sociálního zaměření (zejména prevence kriminality, procesy plánování rozvoje sociálních služeb — komunitní plánování, podpora kontaktních míst pro seniory).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše požadované dotace je stanovena v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“ ve všech oblastech podpory na 50 000 Kč.
 • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace je stanovena v rámci Programu ve všech oblastech podpory na 600 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.
 • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí prokazatelně poskytovat služby občanům Středočeského kraje.
 • V rámci tohoto Programu podává žadatel pouze jednu žádost, která může být investiční nebo neinvestiční (nelze obojí) a musí být zařazena do jedné oblasti podpory

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru