Přeskočit na obsah

Středočeský Humanitární fond „Zdravotnictví“

Dotace na podporu paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ve vlastním sociálním prostřední pacienta.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace je možné podávat v termínu od 6. dubna 2021 od 9:00 hodin do 20. dubna 2021 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel zdravotních služeb, který má udělené oprávnění dle § 11 odst. 1 zákona č. 372/2011Sb. o zdravotních službách.
 • Žadatel musí mít sídlo na území Středočeského kraje anebo prokazatelně poskytovat služby občanům Středočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ve vlastním sociálním prostřední pacienta: 
  • Konkrétní aktivity a programy na podporu paliativní péče v ambulantním, stacionárním a/nebo lůžkovém zdravotnickém zařízení pro poskytovatele zdravotních služeb (efektivita, dostupnost a koordinace těchto služeb na místní úrovni se záměrem co nejlepší kvality života pacientů v preterminálním a terminálním stádiu onemocnění a jejich rodin).
  • Konkrétní aktivity a programy na podporu ošetřovatelské a paliativní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro poskytovatele zdravotních služeb (efektivita, dostupnost a koordinace těchto služeb na místní úrovni se záměrem co nejlepší kvality života pacientů v preterminálním a terminálním stádiu onemocnění a jejich rodin).
  • Podpora vzniku multidisciplinárních mobilních paliativních týmů s trvalou kontinuální dostupností a časovou flexibilitou, podpora pohotovostních týmů 24/7/365.
  • Podpora aktivit a programů zaměřených na paliativní péči pro děti.
  • Podpora aktivit a programů nezdravotnického charakteru – půjčovna pomůcek a přístrojů, proces doprovázení, specializované poradny, krizová centra, krizová intervence, tísňové linky, návaznost duchovní péče, aj.
  • Nákupy vybavení, pomůcek a prostředků potřebných při poskytování paliativní péče (nehrazené z veřejného zdravotního pojištění), modernizace a humanizace prostor.
 • Podpora vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků v oblasti paliativní péče: 
  • zvyšování erudice personálu, zdokonalování klíčových kompetencí potřebných pro výkon činnosti zdravotnického a sociálního pracovníka, prevence syndromu vyhoření, předcházení vzniku a vývoji stresu na pracovišti, péče o duševní zdraví pečujících osob, workshopy, supervize, stáže, setkání zdravotnických pracovníků za účelem výměny zkušeností, tandemové vzdělávání, aj.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 3 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je stanovena na 200 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 80 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace přispívají k rozvoji zdravotnictví na území Středočeského kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji Středočeského kraje.
 • V rámci tohoto Programu podává žadatel pouze jednu žádost, která může být buď investiční nebo neinvestiční a týká se pouze jedné oblasti podpory/jednoho “projektu”.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru