Přeskočit na obsah

Poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Dotace na rozvoj a obnovu regionálního školství na území Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 8. června 2020 od 9:00 hodin do 30. června 2020 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec na území Středočeského kraje.
 • Dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Tematické zadání PODPORA ROZVOJE A OBNOVY ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL v následujících oblastech podpory: 
  • A. Projekty podpořené ze státního rozpočtu Ministerstva financí v podprogramu 298280 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působností obcí“.
  • B. Projekty podpořené ze státního rozpočtu Ministerstva financí v podprogramu 298213 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“.
  • C. Projekty podpořené ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu 133330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.
  • D. Projekty podpořené ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu 133310 Podpora výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky, VÝZVA č. 5.
  • E. Projekty podpořené ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu 133310 Podpora výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky, VÝZVA č. 6.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem (alokace) určený pro tuto výzvu je 90 000 000 Kč.
 • a) minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových uznatelných nákladů projektu,
 • b) maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok 2019; v případě, že žádost o dotaci podává dobrovolný svazek obcí, skutečné roční daňové příjmy všech členů svazku se pro tento účel sčítají.
 • c) Pro oblasti podpory: 
  • Projekty podpořené z MF v působnosti obcí,
  • Projekty podpořené z MF v okolí velkých měst,
  • Projekty podpořené z MŠMT 133330 činí.
  • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace 10 000 000 Kč.
 • d) Pro oblast podpory Projekty podpořené z MŠMT 133310, VÝZVA č. 5 činí maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace 5 000 000 Kč.
 • e) Pro oblast podpory Projekty podpořené z MŠMT 133310, VÝZVA č. 6 činí maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat jednu žádost z tohoto Programu II, ve lhůtě stanovené tímto Programem II, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem II.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu”

 1. Christov

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Je podmínkou na čerpaní dotací z EU na kanalizaci v obci, aby se v obci napojilo na kanalizaci 100% obyvatel. Je možné čerpat dotace jen když se napojí cca 80% obyvatel obce? díky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru