Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Dotace ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání: Podpora sociálních aktivit

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání: „Podpora sociálních aktivit”.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. dubna 2024 od 09:00 hodin do 25. dubna 2024 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace – oblast podpory a)
 • pověřená osoba – oblast podpory b),
 • obec se sídlem ve Středočeském kraji nebo její zřizovaná příspěvková organizace; nestátní neziskové organizace – oblast podpory c). 

Typy podporovaných aktivit:

 • a) „Podpora rodinné politiky“ (pouze neinvestiční dotace).
 • b) „Podpora aktivit v oblasti sociálně právní ochrany dětí“.
 • c) „Podpora dalších aktivit navazujících na poskytování sociálních služeb“.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 11 000 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace je stanovena v rámci Programu ve všech oblastech podpory na 50 000 Kč.
 • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace je stanovena v rámci Programu v jednotlivých oblastech podpory takto:
 • a) „Podpora rodinné politiky“: 200 000 Kč;
 • b) „Podpora aktivit v oblasti sociálně právní ochrany dětí“: 250 000 Kč;
 • c) „Podpora dalších aktivit navazujících na poskytování sociálních služeb“: 230 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet. 
 • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci tohoto Programu podává žadatel pouze jednu žádost a musí být zařazena do jedné oblasti podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru