Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Středočeský kraj – Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

images
Share Button

Dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Středočeského kraje. Konkrétně lze dotaci žádat na opravu cisternových automobilových stříkaček, ochranné pomůcky, výstavbu požárních zbrojnic či na podporu spolků působících v oblasti požární ochrany.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. ledna 2022 od 9:00 hodin do 27. ledna 2022 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • A Obec se sídlem ve Středočeském kraji, která je zřizovatelem vybrané jednotky SDH.
 • B Spolek, organizace s celokrajskou působností, zajišťující výše uvedené činnosti v celém území Středočeského kraje.
 • C Obec se sídlem ve Středočeském kraji, která je zřizovatelem jednotky SDH kategorie JPO II, JPO III a JPO V.

Typy podporovaných projektů:

 • Tematické zadání A:Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2022 z rozpočtu Středočeského kraje.
 • Tematické zadání B: Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
 • Tematické zadání C: Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše požadované dotace je stanovena:
 • A. V rámci tematického zadání „Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2022 z rozpočtu Středočeského kraje“ v oblastech podpory:
  • a) Pořízení a rekonstrukce CAS ve výši 500 000 Kč.
  • b) Pořízení nového dopravního automobilu ve výši 50 000 Kč.
  • c) Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice ve výši 100 000 Kč.
 • B. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ v oblasti podpory:
  • a) Zajištění činnosti krajské působnosti při preventivně výchovné činnost občanů a ochraně obyvatelstva a jiných akcích zaměřených na oblast PO, oblasti práce s mládeží – propagačně výchovné činnosti, základní zajišťování činnosti/akcí se zasloužilými hasiči a práce se seniory v oblasti PO, administrativní provoz kanceláří, ve výši 1 000 000 Kč.
  • b) Zajištění sportovních akcí v hasičském sportu, soutěže v požárním sportu dospělých, soutěže v požárním sportu dětí a mládeže, soutěže v požárním sportu dorostu, reprezentace kraje v požárním sportu, ve výši 1 000 000 Kč.
 • C. V rámci tematického zadání „Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva“ ve výši 30 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena:
 • A. V rámci tematického zadání „Kofinancování účelových investičních akcí/projektů z rozpočtu Středočeského kraje vázáných na program 014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2022“ v oblastech podpory:
  • a) Pořízení nové CAS ve výši 1 000 000 Kč.
  • b) Pořízení nového dopravního automobilu, 2/3 výše poskytnuté dotace žadateli MV GŘ HZS ČR, maximálně ve výši 300 000 Kč.
  • c) Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, 2/3 výše poskytnuté dotace žadateli MV GŘ HZS ČR, maximálně ve výši 3 000 000 Kč.
 • B. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ v oblasti podpory:
  • a) Zajištění činnosti krajské působnosti při preventivně výchovné činnost občanů a ochraně obyvatelstva a jiných akcích zaměřených na oblast PO, oblasti práce s mládeží – propagačně výchovné činnosti, základní zajišťování činnosti/akcí se zasloužilými hasiči a práce se seniory v oblasti PO, podpora historických tradic spolkové činnosti v oblasti PO, administrativní provoz kanceláří, ve výši 2 300 000 Kč.
  • b) Zajištění sportovních akcí v hasičském sportu, soutěže v požárním sportu dospělých, soutěže v požárním sportu dětí a mládeže, soutěže v požárním sportu dorostu, reprezentace kraje v požárním sportu, ve výši 1 700 000 Kč.
 • C. V rámci tematického zadání „Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva“ ve výši 100 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na: 
  • a) 20% z celkových uznatelných nákladů v případě akce/projektu v rámci tematického zadání „Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí „,
  • b) 5% z celkových uznatelných nákladů v případě akce/projektu v rámci tematických zadání „Kofinancování účelových investičních akcí/projektů z rozpočtu Středočeského kraje vázáných na program 014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2022“ a „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva“.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat jednu žádost dle tohoto Programu ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podání žádostí stanovené Programem.
 • Výjimky pro podání více žádostí dle oblastí podpory v tematickém zadání:
 • „A -“Kofinancování účelových investičních akcí/projektů z rozpočtu Středočeského kraje vázáných na program 014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2022“ tvoří vydání rozhodnutí MV – GŘ HZS ČR o poskytnutí více dotací jednotlivému žadateli v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí v daném roce.
 • „B – Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, kdy oprávněný žadatel může podat žádost do obou oblastí podpory daného tematického celku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>