Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Středočeského kraje. Konkrétně lze dotaci žádat na opravu cisternových automobilových stříkaček, ochranné pomůcky, výstavbu požárních zbrojnic či na podporu spolků působících v oblasti požární ochrany.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. března 2024 od 9:00 hodin do 26. března 2024 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • A Obec se sídlem ve Středočeském kraji, která je zřizovatelem vybrané jednotky SDH.
 • B Spolek, organizace s celokrajskou působností, zajišťující výše uvedené činnosti v celém území Středočeského kraje.
 • C Obec se sídlem ve Středočeském kraji, která je zřizovatelem jednotky SDH kategorie JPO II, JPO III a JPO V.

Typy podporovaných projektů:

 • A. Tematické zadání „Kofinancování účelových investičních akcí/projektů z rozpočtu Středočeského kraje vázáných na program zabezpečovaný Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v těchto oblastech podpory: 
  • a) Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody.
  • b) Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení.
  • c) Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice.
 • B. Tematické zadání “Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva” v oblasti podpory: 
  • a) Zajištění činnosti krajské působnosti při preventivně výchovné činnost občanů a ochraně
   obyvatelstva a jiných akcích zaměřených na oblast PO.
  • b) Zajištění sportovních akcí v hasičském sportu, soutěže v požárním sportu dospělých,
   soutěže v požárním sportu dětí a mládeže, soutěže v požárním sportu dorostu, reprezentace
   kraje v požárním sportu.
 • C. Tematické zadání “Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí”.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 81 000 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace je stanovena:
  A. V rámci tematického zadání Kofinancování účelových investičních akcí/projektů z rozpočtu Středočeského kraje vázáných na program zabezpečovaný MV GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“
  a) Pořízení nové CAS z rámcové dohody ve výši 500 000 Kč.
 • b) Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení ve výši 50 000 Kč.
  c) Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice ve výši 100 000 Kč.
 • B. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva” v oblasti podpory: 
  • a) Zajištění činnosti krajské působnosti při preventivně výchovné činnost občanů a ochraně obyvatelstva a jiných akcích zaměřených na oblast PO, oblasti práce s mládeží — propagačně výchovné činnosti, základní zajišťování činnosti/akcí se zasloužilými hasiči a práce se seniory v oblasti PO, administrativní provoz kanceláří, ve výši 1 000 000 Kč.
  • b) Zajištění sportovních akcí v hasičském sportu, soutěže v požárním sportu dospělých, soutěže v požárním sportu dětí a mládeže, soutěže v požárním sportu dorostu, reprezentace kraje v požárním sportu, ve výši 500 000 Kč.
 • C. V rámci tematického zadání “Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí ” ve výši 20 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena:
  A. V rámci tematického zadání „Kofinancování účelových investičních akcí/projektů z rozpočtu Středočeského kraje vázáných na program zabezpečovaný MV GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v oblastech podpory:
  • a) Pořízení nové CAS z rámcové dohody ve výši 1 000 000 Kč.
   b) Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení, 2/3 výše
   poskytnuté dotace žadateli MV GŘ HZS ČR, maximálně ve výši 300 000 Kč.
   c) Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, 2/3 výše poskytnuté dotace žadateli MV GŘ HZS ČR, maximálně ve výši 3 000 000 Kč.
 • B. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva” v oblasti podpory: 
  • a) Zajištění činnosti krajské působnosti při preventivně výchovné činnost občanů a ochraně
   obyvatelstva a jiných akcích zaměřených na oblast PO, oblasti práce s mládeží -
   propagačně výchovné činnosti, základní zajišťování činnosti/akcí se zasloužilými hasiči a práce se seniory v oblasti PO, podpora historických tradic spolkové činnosti v oblasti PO, administrativní provoz kanceláří, ve výši 1 800 000 Kč.
  • b) Zajištění sportovních akcí v hasičském sportu, soutěže v požárním sportu dospělých, soutěže v požárním sportu dětí a mládeže, soutěže v požárním sportu dorostu, reprezentace kraje v požárním sportu, ve výši 700 000 Kč.
 • C. V rámci tematického zadání “Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí ” ve výši 100 000 Kč.
  3. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na:
  • a) 20% z celkových uznatelných nákladů v případě akce/projektu v rámci tematického zadání “Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí “,
  • b) 5% z celkových uznatelných nákladů v případě akce/projektu v rámci tematických zadání „Kofinancování účelových investičních akcí/projektů z rozpočtu Středočeského kraje vázáných na program zabezpečovaný MV GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ a „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva”.
  • c) 5 % z celkových uznatelných nákladů v případě akce/projektu v rámci tematických zadání „Kofinancování účelových investičních akcí/projektů z rozpočtu Středočeského kraje vázáných na program zabezpečovaný MV GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ a „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a
   ochrany obyvatelstva”.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat jednu žádost dle tohoto Programu ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podání žádostí stanovené Programem.
  Výjimky pro podání více žádostí v tematických zadáních:
 • „A „Kofinancování účelových investičních akcí/projektů z rozpočtu Středočeského kraje vázáných na program zabezpečovaný MV GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ tvoří vydání rozhodnutí MV – GŘ HZS ČR o poskytnutí více dotací jednotlivému žadateli v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí v daném roce.
 • „B — Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva”, kdy oprávněný žadatel může podat žádost do obou oblastí podpory daného tematického celku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru