Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2022+ a NIP

Dotace na podporu obcí, příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, a dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje při včasné přípravě projektů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 12. 2022 do 15,00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec nebo příspěvková organizace zřízená obcí se sídlem ve Středočeském kraji.
 • Dobrovolný svazek obcí se sídlem ve Středočeském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora obcí, příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, a dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje při včasné přípravě projektů v oblasti životního prostředí a dopravy. 
  • I. Životní prostředí — vodní hospodářství: 
   • a) Budování retenčních nádrží a malých vodních nádrží.
   • b) Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků.
   • c) Podpora drobných vodních toků a zlepšení odtokových poměrů.
   • d) Protipovodňová ochrana (týká se řešení opatření na realizaci přírodního biotopu v záplavovém území v souladu s ochranou obyvatel a v době bez povodní využitelného jako klidová (odpočinková) zóna pro veřejnost).
   • e) Průzkum a budování nových zdrojů vody (průzkumné vrty, které budou následně využity na stavbu k jímání podzemní vody; studny).
   • f) ) Vodovodní a kanalizační infrastruktura.
  • II. Oblast vzdělávání: 
   • a) Navyšování kapacit mateřských a základních škol.
  • III. Revitalizace měst a obcí 
   • a) Revitalizace veřejného prostranství.
  • IV. Cyklostezky
   • a) liniová cyklistická infrastruktura na Dálkových páteřních cyklotrasách (DPT)
   • b) liniová cyklistická infrastruktura na cyklotrasách na území Středočeského kraje směřující do styčných bodů na hranici Prahy a Středočeského kraje (body P‑SK)
   • c) liniová cyklistická infrastruktura na regionálních páteřních cyklotrasách (PRT).
   • d) Zázemí pro cyklisty (cyklověže, cykloboxy, cyklostojany, …)

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského
  kraje na podporu stanoveného účelu je 15 000 000 Kč.
 • Minimální a maximální výše požadované a poskytnuté dotace: 
  • Průzkum a budování nových zdrojů vody – hydrogeologický průzkum: 50 000 – 200 000 Kč.
  • Propojování vodovodních a kanalizačních sítí: 50 000 – 500 000 Kč.
 • Navyšování kapacit mateřských a základních škol: Výše dotace na přípravu projektové dokumentace je 3 500 Kč na 1 žáka navýšené kapacity, přičemž celkově je minimální výše dotace 200 000 Kč (u obcí do 2 000 obyvatel 50 000 Kč) a maximální výše dotace je 2 835 000 Kč. 
  • Ostatní oblasti 50 000 – 200 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele: 
  • 50 % celkových uznatelných nákladů projektu.
  • Kromě hydrogeologického posudku: 10 %.

Specifika a omezení:

 • Počet podaných žádostí jedním žadatelem v rámci Programu není omezen.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru