Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Středočeský kraj – Fond životního prostředí a zemědělství

shutterstock_114116221.jpg
Share Button

Předmětem programu je podpora projektů,zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel Středočeského kraje a řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli a podpora výstavby nových rybníků, obnova zaniklých, rekonstrukce a odbahnění rybníků a malých vodních nádrží, které přispívá ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.

Příjem žádosti:

 • Žádosti lze podávat od 9. ledna 2020 od 9:00 hodin do 23. ledna 2020 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec na území Středočeského kraje do 2 000 obyvatel.
 • Dobrovolný svazek obcí – vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2009 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rovněž na území Středočeského kraje. Součástí dobrovolného svazku obcí mohou být pouze obce do 2000 obyvatel.
 • Provozovatel vodohospodářské infrastruktury, pokud se jedná o společnost, která je minimálně z 66 % vlastnictvím obce do 2 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • A. DROBNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY v následujících oblastech podpory:
  • a) výstavba, rozšíření, rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí,
  • b) výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů.
 • B. „RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE“ v následujících oblastech podpory:
  • a) výstavba nových rybníků a malých vodních nádrží,
  • b) rekonstrukce a obnova rybníků a malých vodních nádrží.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 40 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena:
  • A. V rámci tematického zadání „Drobné vodohospodářské projekty“ na 3 000 000 Kč.
  • B. V rámci tematického zadání „Rybníky a malé vodní nádrže“ na 1 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 10 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o akci/projekt investičního charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem a neinvestičním charakterem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>