Přeskočit na obsah

Středočeský kraj Podpora obnovy památek určených ke společenskému využití

Dotace na využití objektu pro spolkový a společenský život regionu (reference o stávajícím využití), dopravní dostupnost objektu pro nejširší veřejnost, dokončená etapa, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce obnovy, popis možnosti spolkového využití po ukončení akce obnovy.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat od 17. února 2020 do 24. února 2020.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci je vlastník nemovité kulturní památky, která se nachází na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Akce obnovy nemovitých kulturních památek, s výjimkou drobných objektů v krajině (sochy, smírčí kříže, boží muka atp.), které splňují alespoň některé z následujících kritérií: využití objektu pro spolkový a společenský život regionu (reference o stávajícím využití), dopravní dostupnost objektu pro nejširší veřejnost, dokončená etapa, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce obnovy, popis možnosti spolkového využití po ukončení akce obnovy, způsob užívání památky v posledních třech letech.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše požadované dotace je stanovena na 500 000 Kč.
  • Maximální výše požadované dotace je 7 000 000 Kč.
  • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 80 % z celkových uznatelných nákladů akce obnovy, maximálně však do výše podílu v procentech ze skutečných uznatelných nákladů akce obnovy.

Specifika a omezení:

  •  Akce obnovy musí být ukončena do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru