Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol

Dotace na rozvoj a obnovu regionálního školství a na zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury na území Středočeského kraje a tím přispívají k celkovému rozvoji Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
 • pro oblast podpory B1: od 1. února 2022 od 9:00 hodin do 18. února 2022 do 14:00 hodin. ,
 • pro oblast podpory A, B2, C a D: od 4. dubna 2022 od 9:00 hodin do 31. srpna 2022 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec, dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické zadání Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol v následujících oblastech podpory: 
  • A. Projekty podpořené ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2022 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (týká se pouze školních budov).
  • B. Projekty podpořené ze státního rozpočtu Ministerstva financí v podprogramu 298D2280 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působností obcí“ . 
   • B1. Projekty podpořené z MF v působnosti obcí v r. 2020.
   • B2. Projekty podpořené z MF v působnosti obcí v r. 2021 a 2022.
  • C. Projekty podpořené ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu 133330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí,
  • D. Projekty podpořené ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu 133340 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu ve Středočeském Infrastrukturním fondu tímto Programem je 40 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace se stanovuje tak, aby byly splněny současně následující podmínky: 
  • a) minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových uznatelných nákladů projektu,
  • b) maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok 2020 (v případě oblasti podpory B1) a za rok 2021 (v případě oblasti podpory A, B2, C a D); v případě, že žádost o dotaci podává dobrovolný svazek obcí, skutečné roční daňové příjmy všech členů svazku se pro tento účel sčítají; roční daňové příjmy za rok 2021 budou pro daný účel zahrnovat i příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 92/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021; a zároveň však,
  • c) maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace nepřesáhne pro oblasti podpory: 
   • A. Projekty podpořené z MMR částku 2 000 000 Kč,
   • B1. a B2. Projekty podpořené z MF v působnosti obcí,
   • C. Projekty podpořené z MŠMT 133330,
   • D. Projekty podpořené z MŠMT 133340 částku 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Na poskytnutí dotace na základě žádosti není právní nárok.
 • O poskytnutí dotace z Programu rozhoduje Zastupitelstvo Středočeského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru