Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol

Dotace na snížení finančního zatížení obcí a měst u projektů realizovaných v oblasti rozvoje a obnovy regionálního školství přispívá k celkovému rozvoji obcí a měst v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019–2024 s výhledem do 2030.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. srpna 2024 od 9:00 hodin do 27. září 2024 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec, dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické zadání Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol v následujících oblastech podpory: 
  • A. Projekty podpořené ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu 133340, podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.
  • B. Projekty podpořené ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2023 a Podpora rozvoje regionů 2024 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (týká se pouze školních budov).
  • C. Projekty podpořené ze Státního fondu životního prostředí z Modernizačního fondu v rámci programu 3. ENERG – Energetická účinnost a snižování spotřeby energie z podprogramu 3C: ENERGov — energetické úspory ve veřejných budovách (týká se pouze školních budov).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu ve Středočeském Infrastrukturním fondu tímto Programem je 50 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace nepřesáhne pro oblast podpory: 
  • A. Projekty podpořené z MŠMT částku 10 000 000 Kč,
  • B. projekty podpořené z MMR částku 2 000 000 Kč,
  • C. projekty podpořené z SFŽP částku 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 •  Žadatel může podat jednu žádost z tohoto Programu, ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru