Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Podpora rozvoje základních škol — navýšení kapacity

Účelem dotace je snížení finančního zatížení obcí a měst při realizaci projektů realizovaných v oblasti podpory rozvoje, obnovy a modernizace základních škol s cílem navýšení kapacity základních škol.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 2024 od 9:00 hodin do 13. 12. 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být:
 • a) obec ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností (ORP Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav, Neratovice, Říčany, Slaný),
 • b) dobrovolný svazek obcí – vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jehož alespoň jeden člen (obec) spadá do území ORP uvedených v bodě a).

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotace je snížení finančního zatížení obcí a měst při realizaci projektů realizovaných v oblasti podpory rozvoje, obnovy a modernizace základních škol s cílem navýšení kapacity základních škol.
 • Podpora rozvoje základních škol – navýšení kapacity je zaměřeno výhradně na projekty odpovídající účelu dle odstavce 1. tohoto článku Programu, které NEJSOU spolufinancované z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu ve středočeském Infrastrukturním fondu tímto Programem je 20 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena na 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace na jedno nově vzniklé místo je stanovena na 200 000 Kč, maximálně však ve výši skutečně vynaložených peněžních prostředků na jedno nově vzniklé místo, při splnění podmínky minimální výše spoluúčasti příjemce stanovené v odstavci 10 tohoto článku, to vše nejvýše do částky uvedené v předchozím odstavci tohoto článku.
 • Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 50 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace není určena na rekonstrukce bez navýšení kapacit, modernizace nebo transformaci mezi mateřskou školou a základní školou.
 • Minimální navýšení kapacity základní školy je stanoveno na 50 žáků a zároveň musí z tohoto navýšení kapacity vzniknout minimálně dvě nové třídy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru