Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Podpora rozvoje základních škol – navýšení kapacity

Dotace na snížení finančního zatížení obcí a měst při realizaci projektů realizovaných v oblasti podpory rozvoje, obnovy a modernizace základních škol s cílem navýšení kapacity základních škol.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. července 2023 od 9:00 hodin do 28. června 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obec, dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem dotace je snížení finančního zatížení obcí a měst při realizaci projektů realizovaných v oblasti podpory rozvoje, obnovy a modernizace základních škol s cílem navýšení kapacity základních škol. Dotace přispívají k celkovému rozvoji území v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2019–2024 s výhledem do 2030 a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2020–2024.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu ve Středočeském Infrastrukturním fondu tímto Programem je 50 000 000 Kč.
  • 8. Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena na 10 000 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 50 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotace budou poskytovány do vyčerpání peněžních prostředků určených pro stanovený účel v rozpočtu Středočeského kraje. V případě vyčerpání peněžních prostředků a ukončení podávání žádostí poskytovatelem dříve, než stanovuje lhůta dle čl. 5 odst. 1 Programu,
    bude pořadí podaných žádostí určeno podle data a času podání žádostí dle čl. 6 odst. 1 Programu.
  • Žadatel může podat jednu žádost z tohoto Programu, ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru