Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Program Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury

Dotace je rozvoj dopravní infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019–2024, s výhledem do 2030.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. května 2024 od 9:00 hodin do 12. srpna 2024 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • a) Obec na území Středočeského kraje.
  • b) Svazek obcí na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem dotace je rozvoj dopravní infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019–2024, s výhledem do 2030.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 75 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je v tomto Programu stanovena na 1100 Kč na m2 homogenizované (optimalizované) vozovky pozemní komunikace v majetku Středočeského kraje (silnice II. a III. třídy), maximálně však ve výši uznatelných nákladů projektu, a to za splnění všech ostatních podmínek tohoto Programu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat dle tohoto Programu jednu žádost na projekt.
  • Program se týká projektů s prokazatelně vynaloženými náklady od 1. 1. 2023; v rámci realizace projektu mohou být proplaceny peněžní prostředky na základě účetních, resp. daňových dokladů s datem uskutečnitelného zdanitelného plnění od 1. 1. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru