Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje — Divadla

Dotace přispívají k udržitelnému provozu statutárních divadel na území Středočeského kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 10. června 2022 od 9:00 hodin do 8. července 2022 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Statutární divadla v souladu s definicí v Koncepci příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, zapsané spolky, ostatní právní subjekty se sídlem na území kraje a s pravidelnou vlastní uměleckou činností a stálým uměleckým souborem na území kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • a) „Podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity“, a to v těchto oblastech podpory:
  • „uchování tradičních řemesel spojených s divadelním provozem“, jedná se o podporu zaměstnávání osob v pracovním poměru ve specifických profesích jako je kostymér, vlásenkář, desinatér, truhlář, čalouník apod. s délkou pracovního poměru minimálně do 31. 12. 2022,
  • „inscenování divadelních představení pro střední školy“, jedná se o podporu nové inscenace divadelního představení pro střední školy na území kraje nastudované v roce 2022 s vazbou na rámcový vzdělávací program středních škol, zejména v předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis a dalších zejména společenskovědních oborech,
  • „provádění divadelních představení pro střední školy“, jedná se o podporu provádění představení pro střední školy na území kraje s vazbou na rámcový vzdělávací program středních škol, zejména v předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis a dalších zejména společenskovědních oborech, nastudované před 1. 1. 2022 a reprízované v roce 2022,
  • „budování a rozvoj lokální kulturní identity“, jedná se o podporu budování a rozvoje lokální kulturní identity včetně komunikace divadla on-line a on-line projektu v souladu s Koncepcí, ve kterém se propojila činnost statutárního divadla, příspěvkové organizace zřizované krajem a místních kulturních aktérů včetně amatérských.
 • b) „Podpora statutárních divadel při přípravě a inscenaci open-air představení“, a to v těchto oblastech podpory: 
  • „dramaturgická a produkční příprava open-air představení“, jedná se o podporu adaptace, vývoje a vzniku open-air představení,
  • „provádění open-air představení“, jedná se o podporu provádění open-air představení na území Středočeského kraje mimo program Středočeského kulturního léta 2022,
  • „účinkování v rámci letního středočeského festivalu“, jedná se podporu účinkování v rámci letního středočeského festivalu v rámci Středočeského kulturního léta 2022.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu stanoveného účelu je 4 000 000 Kč.
 • 1. Minimální výše celkové požadované dotace je stanovena v rámci Tematického zadání: 
  • a) Podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity ve výši 20 000 Kč,
  • b) Podpora statutárních divadel při přípravě a inscenaci open-air představení ve výši 20 000,Kč.
 • 2. Maximální výše celkové požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena v rámci Tematického zadání: 
  • a) Podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity ve výši 1 350 000 Kč,
  • b) Podpora statutárních divadel při přípravě a inscenaci open-air představení ve výši 350 000 Kč.
 • 3. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena v případě Tematického zadání: 
  • a) Podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity ve výši 20 % z uznatelných nákladů dle jednotlivých oblastí podpory,
  • b) Podpora statutárních divadel při přípravě a inscenaci open-air představení ve výši 20 % z uznatelných nákladů dle jednotlivých oblastí podpory.
 • 4. Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu v případě Tematického zadání: 
  • a) Podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity 80 % z uznatelných nákladů dle jednotlivých oblastí podpory,
  • b) Podpora statutárních divadel při přípravě a inscenaci open-air představení 80 % z uznatelných nákladů dle jednotlivých oblastí podpory.
 • 5. Dotace se poskytuje do maximální výše v rámci tematických zadání dle jednotlivých oblastí podpory:
 • a) Podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity, oblast podpory 
  • uchování tradičních řemesel spojených s divadelním provozem v celkové výši 750 000 Kč,
  • inscenování divadelních představení pro střední školy ve výši 50 000 Kč na jednu inscenaci,
  • provádění divadelních představení pro střední školy ve výši 50 000 Kč na jedno představení,
  • budování rozvoje lokální kulturní identity ve výši 100 000 Kč na přípravu a realizaci společného projektu.
 • b) Podpora statutárních divadel při přípravě a inscenaci open-air představení, oblast podpory: 
  • dramaturgická a produkční příprava open-air představení ve výši 300 000 Kč na jednu inscenaci,
  • provádění open-air představení na území Středočeského kraje mimo program Středočeského kulturního léta 2022 ve výši 10 000 Kč na jedno představení,
  • účinkování v rámci středočeského festivalu ve výši 20 000 Kč bez ohledu na počet představení,
 • Současně musí být dle odstavce 3 tohoto článku zachována spoluúčast žadatele ve výši 20 % z uznatelných nákladů dle jednotlivých oblastí podpory.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může dle tohoto Programu podat pouze jednu žádost v každém z tematických zadání dle odstavce 1. písm. a) a b), která může obsahovat jednu oblast podpory nebo několik oblastí podpory nebo všechny oblasti, podpory, a to ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem.
 • Akce/projekt musí být ukončen do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru