Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Program Smart Akcelerátor III – Věda v praxi obcí

Hlavním záměrem Programu je systematická podpora spolupráce mezi veřejnou správou a výzkumnými organizacemi ve Středočeském kraji. Realizace programu má za cíl rozvinout tuto spolupráci vytvořením příkladů dobré praxe, kterou bude možné dále využívat k její propagaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci z Programu je stanovena od 10. června 2024 do 28. června 2024.

Příjemci podpory:

 • Způsobilým žadatelem o podporu je:
  • a) obec na území Středočeského kraje,
  • b) příspěvková organizace obce na území Středočeského kraje,
  • c) dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním záměrem Programu je systematická podpora spolupráce mezi veřejnou správou a výzkumnými organizacemi ve Středočeském kraji. 
 • Realizace programu má za cíl rozvinout tuto spolupráci vytvořením příkladů dobré praxe, kterou bude možné dále využívat k její propagaci. 
 • Program je koncipován jako pilotní projekt, proto je záměrem realizátora programu řídit portfolio podpořených projektů, ověřit portfolio nabízených služeb různých výzkumných organizací.
 • Služba může spadat do některé z následujících oblast:
  • Energetika a teplárenství,
  • Vodohospodářství,
  • veřejná prostranství,
  • doprava,
  • bezpečnost,
  • koroze a volba materiálů,
  • integrovaný záchranný systém, sociální služby a zdravotnictví,
  • lesnictví a lesní hospodářství,
  • územní plánování.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována na úhradu způsobilých výdajů definovaných v článku 5 tohoto Programu takto:
  • a) minimální výše podpory na jeden projekt: 100 000 Kč,
  • b) maximální výše podpory na jeden projekt: 200 000 Kč,
  • Dotace se poskytuje ve výši až 90 % ze způsobilých výdajů. Výše celkových výdajů na projekt přitom není omezena.
 • Objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje v rámci projektu Smart Akcelerátor III ve Středočeském kraji na podporu stanoveného účelu je 1 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu lze služby kombinovat, a to do výše maximálních výdajů na jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru