Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Program — Zdravotnictví pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje

Dotace přispívají k rozvoji zdravotnictví na území Středočeského kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 2. 2024 do 30. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel akutní lůžkové péče, nezaložený poskytovatelem dotace, který má udělené oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v rozsahu akutní lůžková péče v oboru vnitřní lékařství, přičemž tuto péči poskytuje na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci podpory tohoto Programu: 
  • a. investiční dotace na pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků), související s poskytováním akutní lůžkové péče uvedené v příloze č. 1 tohoto programu,
  • b. investiční dotace na výdaje, související s výstavbou, rekonstrukcí nebo modernizací pracovišť, ve kterých je poskytována akutní lůžková péče (lůžková nebo ambulantní část nemocnic poskytujících akutní péči, odd. JIP a ARO).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 25 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je v rámci tohoto Programu stanovena na 3 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.
 • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci tohoto Programu může žadatel podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru