Přeskočit na obsah

Středočeský Povodňový fond

Obce na území Středočeského kraje mohou žádat o dotace Středočeského Povodňového fondu zaměřené na přispívání k úpravě vodního díla zhoršujícím průběh povodně a ke zpracování projektových dokumentací protipovodňových opatření na území Středočeského kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji Středočeského kraje a k retenci vody v krajině.

Příjem žádosti:

 • Žádosti lze podávat do 1. února 2016 do 16:00 hodin.
 • V případě opatření Odstraňování povodňových škod na obecním majetku je možné žádosti podávat do 16. prosince 2016 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce Středočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Úhrada nákladů spojených s úpravou vodního díla zhoršujícím průběh povodně — náklady určené na rekonstrukci vodního díla a náklady spojené s odstraněním vodního díla.
 • Podpora zpracování projektových dokumentací protipovodňových opatření, která sníží negativní účinky povodní s ohledem na hospodárnost navrhovaného řešení.
 • Fond sucha a udržení vody v krajině na území Středočeského kraje.
 • Odstraňování povodňových škod na obecním majetku.

Forma a výše podpory:

 • Lze žádat o dotaci v rozmezí 10 tis. až 10 mil. Kč.
 • Podpora se uděluje do maximální výše 95 % celkových uznatelných nákladů.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 5 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o akci/projekt investičního charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem a neinvestičním charakterem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru