Přeskočit na obsah

Studentské inovace ve firmách z Olomouckého kraje

Dotace na podporu zaměstnání nadaných vysokoškolských studentů ve firmách v Olomouckém kraji k vyřešení drobných inovačních projektů na dobu 6 – 12 měsíců mohou dostat podnikatelské subjekty. Výše dotace poskytnuté žadateli je max. 140 000 Kč při finanční spoluúčasti podnikatelského subjektu ve výši 50 %.

Příjem žádosti:

 • Žadatelé mohou předkládat žádosti v termínu od 20. 7. 2015 od 8:00 do 3. 8. 2015 do 16:00.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty — právnické osoby ve smyslu zákona o obchodních korporacích (tj. a.s.; s.r.o.; v.o.s.; k.s.; družstvo), se sídlem nebo provozovnou v Olomouckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovanou aktivitou je vytvoření spolupráce a pracovněprávního vztahu na 6 – 12 měsíců mezi firmou a vysokoškolským studentem z relevantní vysoké školy, který se stává zaměstnancem firmy za účelem vyřešení drobného (dílčího) inovačního projektu, současně také nákup služeb přímo souvisejících s projektem od vysoké školy, ze které pochází student, kterého firma zaměstnala. Projekt musí být zaměřen na tyto aktivity: 
  • zlepšení výrobních procesů,
  • vývoj nových produktů,
  • inovaci procesu při vývoji,
  • zavádění nových produktů,
  • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace,
  • nákup služeb od vysoké školy přímo související s projektem.
 • Výstupy spolupráce s využitím studentské inovace musí směřovat do některé z následujících oblastí: 
  • výroba dopravních prostředků a zařízení,
  • strojírenství,
  • elektronika a elektrotechnika,
  • IT služby a software,
  • výroba a distribuce elektrické energie,
  • léčiva a zdravotnické prostředky a metody,
  • přírodní zdroje, zemědělství, potravinářství a chemie.

Forma a výše podpory:

 • Na tuto oblast podpory je určeno celkem 1,4 mil. Kč
 • Dotace na studentskou inovaci je poskytována v maximální výši 140 000 Kč, podíl spolufinancování podnikatelského subjektu je min. 50 %.
 • Minimální částka je 70 000 Kč u projektů na 6 měsíců (6x mzda studenta včetně volitelné objednávky služby od vysoké školy přímo související s projektem s výší dotace max. 30 000 Kč).
 • Maximální částka je 140 000 Kč u projektů na 12 měsíců (12x mzda studenta včetně volitelné objednávky služby od vysoké školy v max. výši dotace 30 000 Kč).
 • Dotace se poskytuje formou de minimis, dotace je určena k úhradě mzdy studenta, případně k nákupu služeb od vysoké školy, výše dotace Olomouckého kraje nepřesáhne 50 % těchto nákladů, resp. maximálně částku 140 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Výsledky projektu realizovaného s využitím inovačního voucheru směřují do Olomouckého kraje.
 • Žadatel může podat pouze jednu žádost v rámci všech Oblastí podpory Programu RIS3 OK 2015.
 • Projekt musí být ukončen do 31. 10. 2016.
 • Student musí být vybrán z relevantní vysoké školy/fakulty/katedry podle definice cíle projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru