Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí

shutterstock_153270134.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena:
 • v rámci 1. kola přijímání žádostí od 10. 1. 2022 do 28. 1. 2022 do 12:00 hodin,
 • v rámci 2. kola přijímání žádostí od 6. 6. 2022 do 24. 6. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba (student, který se vzdělává v denní formě vzdělávání na střední škole, vyšší odborné škole, student bakalářského či magisterského studijního programu vysoké školy).

Typy podporovaných aktivit:

 • Obecným účelem vyhlášeného dotačního programu je:
  • finanční podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Touto podporou se sníží vlastní podíl na financování nákladného zahraničního studia a motivuje zájem žáků a studentů s nižšími příjmy;
  • motivace žáků a studentů k lepším studijním výsledkům;
  • podpora jazykového vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 700 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 2 000 Kč z toho na 1 měsíc pobytu 1 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 30 000 Kč z toho na 1 měsíc pobytu max. 3 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>