Přeskočit na obsah

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí

Cílem dotačního programu je podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena: od 8. 1. 2024 do 26. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba:
 • I. žák, který se vzdělává v denní formě vzdělávání na střední škole zapsané do rejstříku škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejím zřizovatelem, která má sídlo na území Olomouckého kraje a poskytuje zde výchovu a vzdělávání,
  a který má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje; v případě žáka víceletého gymnázia musí mít žadatel dokončenou povinnou školní docházku; v případě nezletilého žáka žádost podává zákonný zástupce; nebo
  II. student, který se vzdělává v denní formě vzdělávání na vyšší odborné škole zapsané do rejstříku škol a školských zařízení).
 • III. student bakalářského či magisterského studijního programu vysoké školy se sídlem na území České republiky, který má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Obecným účelem vyhlášeného dotačního programu je: 
  • finanční podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Touto podporou se sníží vlastní podíl na financování
   nákladného zahraničního studia a motivuje zájem žáků a studentů s nižšími příjmy;
  • motivace žáků a studentů k lepším studijním výsledkům;
  • podpora jazykového vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 700 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 2 000 Kč z toho na 1 měsíc pobytu 1 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 30 000 Kč z toho na 1 měsíc pobytu max. 3 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru