Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí

shutterstock_153270134.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2021 je podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena v rámci 1. kola přijímání žádostí od 4. 1. 2021 do 22. 1. 2021 do 12:00 hodin, v rámci 2. kola přijímání žádostí od 7. 6. 2021 do 25. 6. 2021 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba (student, který se vzdělává v denní formě vzdělávání na střední škole, vyšší odborné škole, student bakalářského či magisterského studijního programu vysoké školy).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora zahraničních studijních pobytů.
 • Motivace žáků k lepším studijním výsledkům.
 • Podpora jazykového vzdělávání.
  • Úhrada výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, a to k úhradě cestovních výdajů, k úhradě výdajů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě výdajů za stravování příjemce v průběhu studijního pobytu a k úhradě školného.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 2 000 Kč z toho na 1 měsíc pobytu 1 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 30 000 Kč z toho na 1 měsíc pobytu max. 3 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>