Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Svaz měst a obcí ČR – Výzva pro DSO k zapojení do projektu na podporu lokálních ekonomik OLEK

man-3230661__340
Share Button

Projekt Svazu měst a obcí ČR na podporu lokálních ekonomik, (OLEK) bude přispívat skrze malý projektový tým deseti dobrovolným svazkům obcí v jejich projektech a úsilí, které cílí na rozvoj lokálního hospodaření. 

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání přihlášky je do 18. prosince 2020.

Příjemci podpory:

 • Pro realizaci celého projektu je základním východiskem území správního obvodu obce s rozšířenou působností. DSO, které budou chtít být zapojeny do projektu, budou nutně povinny splnit současně alespoň následující podmínky územní působnosti:

  • Členské obce mohou být prostřednictvím DSO zapojeny do projektu pouze jednou (tzn. územní působnost zapojených DSO stanovená katastrálními územími členských obcí se nesmí překrývat).
  • V rámci každého území správního obvodu obce s rozšířenou působností bude do projektu zapojeno pouze jediné DSO.
  • V DSO by mělo být zapojeno minimálně 15 členských obcí (nižší počet obcí je možný v ORP s nižším počtem obcí než 30).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora deseti DSO, které mají co nejjasnější představu, jak a proč podpořit své lokální ekonomiky a které budou reprezentovat dobrovolné svazky v rámci republiky, a to podle geografické polohy nebo podle charakteru, tedy venkovská i příměstská, zemědělská či naopak průmyslová území.
 • Kritéria pro výběr DSO :
  • 1. Plošné pokrytí území státu (preferováno max 1 DSO z daného kraje).
  • 2. Strukturální různorodost DSO (minimálně 3 DSO z agrárních oblastí, minimálně 2 DSO z příměstských (městských) oblastí, minimálně 1 DSO z marginalizovaných oblastí ( hospodářsky a sociálně ohroženého území), minimálně 1 DSO z dynamicky se rozvíjejícího území, minimálně 2 DSO z strukturálně postiženého regionu, minimálně 2 DSO ze stabilizovaných území).
  • 3. Zkušenost s projekty SMO ČR – Meziobecní spolupráce, Centra společných služeb, případně zkušenosti z projektů řízených jinou organizací, a to vše především v oblasti spolupráce obcí v rámci dobrovolných svazků obcí (mikroregionů). (Uveďte název projektu, období účasti na realizaci projektu, počet zapojených členských obcí).
  • 4. Zkušenost s realizací vlastních projektů v oblasti místní ekonomiky, jako je např. nákup společných služeb, realizace společných výběrových řízení, realizace společných aktivit v oblasti nakládání s komunálními odpady, společné krizové řízení, atd. (Uveďte název projektu, stručný popis projektu a jeho hlavních aktivit, období realizace projektu, počet zapojených členských obcí, finanční objem projektu).
  • 5. Popis důvodů zapojení daného DSO do projektu (v max. rozsahu cca 1 A4) 6. Počet členských obcí (Počet členských obcí DSO by měl být alespoň 15; v případě že vaše ORP je tvořeno méně než 30 obcemi, uveďte prosím v poznámce).

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek na mzdu pracovníka DSO ve výši 0,5 úvazku po dobu 2 let.
 • Spoluúčast na financování bude ve výši zhruba 10 – 15% přijatých finančních prostředků.

Specifika a omezení:

 • Přihlášky budou vyhodnoceny dle uvedených kritérií pověřenými pracovníky projektu do 31. 1. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>