Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SZIF – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů – PRV M15

dc09a68dfe7e245087660b2a89e065d7
Share Button

Dotace je určena jednak na částečné finanční kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000, a dále na uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na lesní půdě. Jedná se o víceletou podporu s pětiletými závazky hospodaření.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. května 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem může být vlastník, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo jejich spolky.

Typy podporovaných projektů:

 • Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů:
  • Podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru.
  • Podopatření 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.
  • Podopatření II.2.2 Zachování hospodářského souboru.
  • Podopatření II.2.3 Zlepšování druhové skladby.

Forma a výše podpory:

 • Podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru:
  • Sazba dotace činí 183 EUR/ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.
 • Podopatření 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin:
  • Sazba dotace činí 74 EUR/ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.
 • Podopatření II.2.2 Zachování hospodářského souboru:
  • Sazba dotace činí 60 EUR/ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.
 • Podopatření II.2.3 Zlepšování druhové skladby:
  • Sazba dotace se určí podle třídy navýšeného podílu MZD porostní skupiny a podle skutečnosti, zda se porostní skupina nachází v oblastech Natura 2000 popř. zvláště chráněných územích nebo v ostatních lesních porostech. Sazba je uvedena v EUR/ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.
   • třída     navýšený podíl MZD   Lesy mimo oblast Natura 2000      Lesy v oblasti Natura 2000
 • I.            od 5 % do 15 %                 44 EUR/ha/rok                                  55 EUR/ha/rok
 • II.        nad 15 %do 25 %                 73 EUR/ha/rok                                  89 EUR/ha/rok
 • III.       nad 25 % do 35 %              102 EUR/ha/rok                                125 EUR/ha/rok
 • IV.       nad 35 %                             116 EUR/ha/rok                                140 EUR/ha/rok

Specifika a omezení:

 • Žadatel může každoročně podat jednu žádost o zařazení do vybraného podopatření.
 • Jednu porostní skupinu v rámci jednotlivých podopatření podle § 2 může zařadit pouze jeden žadatel.
 • Plocha zařazované porostní skupiny nesmí být menší než 0,04 ha.
 • Do podopatření nelze zařadit porostní skupinu, která se nachází na území hlavního města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>