Přeskočit na obsah

TA ČR – 6. veřejná soutěž v programu GAMA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta: od 10. 10. — 21. 11. 2019.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky se sídlem v České republice, které obdržely Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument – fáze 1 v 2. či 3. uzávěrce roku 2019.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzkum a experimentální vývoj Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA.
 • Synergický rozvoj podpůrných aktivit, směřujících k provázanosti základního a aplikovaného výzkumu, jakožto vzájemně nepostradatelných součástí inovačního procesu.
 • Poskytnutí informací a metodické pomoci řešitelům kvalitních projektů, které byly podpořeny GA ČR. Následně budou, díky vzájemné kooperaci, nastaveny další kroky inovačního procesu až k aplikaci výsledků vybraných projektů v praxi.
 • Výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu GAMA.

Forma a výše podpory:

 • Pro projekty podpořené ve 5. veřejné soutěži se předpokládá rozdělit 10 mil. Kč.
 • Maximální částka podpory na jeden projekt je v souladu s podmínkami nástroje SME Instrument EK a pravidly veřejné podpory (přepočteno podle směnného kurzu České národní banky platného ke dni vyhlášení veřejné soutěže) —  39 286 €.
 • Maximální intenzita (míra) podpory 55 %.

Specifika a omezení:

 • V tomto programu mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení výsledku druhu O (studie proveditelnosti), odpovídající povinnému výsledku SME Instrumentu fáze 1 H2020.
 • Termín zahájení projektu: od 1. 1. 2020 do 1. 2. 2020.
 • Délka řešení projektů: 6 měsíců s možností prodloužení až na 12 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru