Přeskočit na obsah

TA ČR — První veřejná soutěž v programu GAMA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje veřejnou soutěž o účelovou podporu v Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA, zaměřenou na podporu ověření výsledku z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

Příjem žádostí:

  • Návrh projektu lze odeslat do 2. 5. 2017.

Příjemci podpory:

  • Podniky — právnické osoby, se sídlem v ČR, které splňují definici MSP, a které podaly projekt do SME Instrumentu fáze 1 Horizontu 2020 nejdříve v prvním cut off date EK roku 2016 a nebyly financovány, ale obdržely Seal of Excellence a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Typy podporovaných projektů:

  • V rámci Priorit VaVaI je definováno celkem šest prioritních oblastí a ke každé z nich několik prioritních podoblastí s definovanými konkrétními cíli (Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech; Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů; Prostředí pro kvalitní život; Sociální a kulturní výzvy; Zdravá populace; Bezpečná společnost).

Forma a výše podpory:

  • V této veřejné soutěži bude na řešení projektu rozděleno mezi příjemce 18 mil. Kč v roce 2017 a 3 mil. Kč v roce 2018.
  • Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt v této veřejné soutěži se v souladu s podmínkami nástroje SME Instrument EK a pravidly veřejné podpory omezuje na 39 286 €.
  • Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži za rok činí 55 % celkových uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Návrh projektu ani jeho obsah v minulosti nebyl, a ani v současné době nesmí být řešen, v rámci jiného projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru