Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

TAČR – 2. veřejná soutěž programu TREND – Podprogram 2 „Nováčci“

laboratory-385349__340
Share Button

Podprogram 2 – Nováčci v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND, je zaměřen zejména na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Záměrem podprogramu je dát šanci uchazečům, kteří nerealizují na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta začíná dnem 5. 12. 2019 – 2. 4. 2020.

Příjemci podpory:

 • Podniky.
 • Výzkumné organizace - organizační složky státu nebo organizační jednotky ministerstev zabývající se výzkumnou činností nebo právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle Zákona, Nařízení Komise a podle Rámce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram 2 – Nováčci v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND, je zaměřen zejména na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi.
 • Záměrem podprogramu je dát šanci uchazečům, kteří nerealizují na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity. Toho má být docíleno podmínkou pro hlavní uchazeče, že v posledních pěti letech nebyli příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč. Podrobně bude tato podmínka uvedena v Zadávací dokumentaci.
 • Program bude v této oblasti stimulovat vytváření vazeb a struktur mezi jednotlivými subjekty spolupráce, posilovat interakce mezi nimi a napomáhat tak k efektivnímu přenosu informací mezi všemi účastníky. V důsledku asymetrie informací jsou také znevýhodňovány malé a střední podniky a s výzkumem a vývojem začínající podniky, které jsou obecně považovány za rizikové. Na tuto situaci reaguje Program podporou skrze podprogram 2 a zvýhodněním MSP skrze maximální intenzitu podpory.

Forma a výše podpory:

 • Pro projekty podpořené v 2. veřejné soutěži programu TREND se předpokládá rozdělit 120 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 mil. Kč.
 • Míra podpory činí 80 %.

Specifika a omezení:

 • Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 měsíců a maximálně 48 měsíců.
 • Uchazeč může v roli hlavního uchazeče podat do této veřejné soutěže maximálně 1 návrh projektu.
 • Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>