Přeskočit na obsah

TAČR — 6. veřejná soutěž programu TREND — Podprogram 1 — “Technologičtí lídři”

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Příjem žádostí:

  • Soutěžní lhůta: začíná 28. 4. 2022 a končí 16. 6. 2022.

Příjemci podpory:

  • Podniky — hlavní uchazeč nebo další účastník.
  • Výzkumná organizace — pouze jako další účastník.

Typy podporovaných aktivit:

  • Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.
  • Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace arobotizace a využití digitálních technologií.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory na jeden projekt: 25 mil. Kč.
  • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 %.

Specifika a omezení:

  • Začátek realizace: nejdříve 1. 1. 2023 a nejpozději 1. 3. 2023.
  • Délka realizace: 12–60 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru