Přeskočit na obsah

TAČR 3. veřejná soutěž programu OMEGA

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky za účelem naplňování cílů Programu OMEGA. Účastníkem soutěže mohou být výzkumné organizace nebo podniky-právnické osoby. V prvním roce bude mezi uchazeče rozděleno 51,5 mil. Kč, ovšem maximální částka na jeden projekt po celou dobu řešení činí 3 mil. Kč.

Příjem žádosti:

 • Projekty se začaly přijímat 15. 5. 2015.
 • Lhůta na podání projektů končí 30. 6. 2015 v 16.30 hod.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky.
 • Podniky — právnické osoby, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky.
 • V této veřejné soutěži nesmí být uchazečem fyzická osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • V tomto programu mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z výsledků podporovaných programem OMEGA.
 • Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na aplikovaný výzkum, připouští také podporu projektů experimentálního vývoje (např. vývoj specializovaného software pro modelování či simulace ekonomických či demografických trendů, dopadů regulace či deregulace v různých odvětvích apod.).

Forma a výše podpory:

 • V prvním roce bude rozděleno mezi příjemce 51,5 mil. Kč.
 • Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt na celou dobu řešení se omezuje na 3 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt je 80 % celkových uznaných nákladů.
 • Každý rok řešení návrhu projektu musí být zachována maximální míra podpory.

Specifika a omezení:

 • Termín zahájení řešení projektu je nejdříve 1. 1. 2016 a nejpozději 1. 6. 2016.
 • Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 měsíců, maximálně 24 měsíců.
 • Nejzazší termín ukončení řešení projektů je 31. 12. 2017.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru