Přeskočit na obsah

TAČR — 4. veřejná soutěž programu GAMA 2

Podprogram 2 je zaměřen na podporu ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta začíná dnem 17. března — 2. května 2022.

Příjemci podpory:

 • Hlavní uchazeč:
  • může být pouze subjekt, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice;
  • řeší projekt samostatně (bez dalších účastníků);
  • musí být malý nebo střední podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram 2 je zaměřen na podporu ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti.
 • Veřejná soutěž je zaměřena na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.).
 • Veřejná soutěž není oborově zaměřená.
 • Cílem každého návrhu projektu je vytvoření studie proveditelnosti, za účelem ověření technologické a ekonomické životaschopnosti průlomové inovace.
 • Uplatnitelnost produktu či služby by měla být nejen v českém prostředí, ale měla by být konkurenceschopná i na mezinárodním trhu. U výrobku či služby budou posuzovány unikátnost, dopad a implementace.
 • Od uchazeče se očekává, že při předložení návrhu projektu bude mít úroveň připravenosti technologie (TRL) minimálně na stupnici 5 — technologie potvrzena v reálném prostředí.
 • Výrobek či služba by měly být po realizaci projektu připraveny k praktickému využití nebo vstupu na trh a jeho rychlému rozšíření i na další trhy (EU, globální).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž 24 mil. Kč.
 • Max. částka podpory na projekt 1 mil. Kč.
 • Max. intenzita podpory na projekt 55 %.

Specifika a omezení:

 • Délka řešení projektu: 5 — 6 měsíců.
 • Nejzazší termín ukončení projektu: prosinec 2022.
 • Hlavní uchazeč může podat maximálně jeden návrh projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru