Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

TAČR – 4. veřejná soutěž programu TREND – Podprogram 2 „Nováčci“

laboratory-385349__340
Share Button

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta začíná dnem 11. 3. – 28. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • Podniky.
 • Výzkumné organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND.
 • Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Forma a výše podpory:

 • Pro projekty podpořené v 2. veřejné soutěži programu TREND se předpokládá rozdělit 180 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 mil. Kč.
 • Míra podpory činí 80 %.

Specifika a omezení:

 • Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 měsíců a maximálně 48 měsíců.
 • Uchazeč může v roli hlavního uchazeče podat do této veřejné soutěže maximálně 1 návrh projektu.
 • Výzkumná organizace pouze jako další účastník (v konsorciu musí být min. 1 VO s podílem nákladů min 10 % na celkových nákladech projektu).
 • O podporu v podprogramu 2 – Nováčci mohou žádat v roli hlavního uchazeče takové podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>