Přeskočit na obsah

TAČR — 5. Veřejná soutěž programu ÉTA

Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění, aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační nebo technologické proměny.

Příjem žádostí:

 • Datum vyhlášení veřejné soutěže: od 3. 9. do 15. 10. 2020.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.
 • Podniky — jako uchazeči typu podnik se mohou hlásit rovněž právnické osoby, které vykonávají jinou než hospodářskou činnost (např. organizační složky státu, příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, neziskové organizace, kulturní instituce, sociální zařízení, základní a střední školy, fakulty, nadace a charity, inovační agentury, zastřešující organizace, spolky).

Typy podporovaných projektů:

 • Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.
 • Další technické, lékařské nebo přírodovědní znalosti a kompetence jsou do této veřejné soutěže vítány pro své synergické efekty, jádro výzkumného týmu a metodický přístup, musí však vycházet ze společensko-humanitních nebo uměleckých disciplín. Výzkumné projekty mohou podávat řešení založené na nových nebo inovovaných výrobcích, postupech, procesech, službách, nových zkušenostech nebo změnách v chování a postojích, jejichž záměrem jsou pozitivní kulturní, sociální nebo ekonomické dopady.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 250 mil. Kč.
 • Max. částka podpory na projekt limit 8 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 80 % celkových uznaných nákladů.
 • Výše finančních prostředků nutných na spolufinancování je min. 20 %.

Specifika a omezení:

 • Min. délka projektu: 12 měsíců.
 • Max. délka projektu: 33 měsíců.
 • V návrhu projektu musí uchazeči 5. veřejné soutěže Programu ÉTA prokázat: 
  • personální a metodické zajištění výzkumného řešení z oblasti společensko-humanitní nebo umělecké (zejm. vzdělání a kompetence
  • v řešitelském týmu, vykonávané role, velikost úvazků, využití výzkumné metody, sociálně spravedlivé a odpovědné dopady projektu);
  • pozitivní dopad řešení projektu na společnost. Pokud ovšem bude návrh projektu založen na ryze technickém, lékařském nebo přírodovědném základě, nelze brát tuto podmínku za splněnou.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru