Přeskočit na obsah

TAČR — 7. veřejná soutěž programu TREND, podprogram 1 – „5G“

Sedmá veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta začíná dnem  28. 4. 2022 a končí 13. 6. 2022.

Příjemci podpory:

 • Podniky.
 • Výzkumné organizace — pouze jako další účastník.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zaměření na podporu výzkumu a vývoje 5G technologií a vyšších.
 • Veřejná soutěže je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”. Standardy 5G se rozumí standardy dle specifikací sítí 5. a vyšší generace podle sdružení 3GPP.
 • Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové služby, technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž činí 300 mil. Kč.
 • Max. částka podpory na projekt činí 15 mil. Kč.
 • Max. intenzita podpory na projekt: 70 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín ukončení projektu 31. 12. 2025.
 • Min. délka projektu 12 měsíců.
 • Max. délka projektu 36 měsíců.
 • Musí prokázat minimálně dvouletou účetní historii.
 • Může podat maximálně 1 návrh projektu v 7. veřejné soutěže.
 • Nesmí podat stejný/duplicitní návrh projektu do 6. veřejné soutěže programu TREND. V případě, že tak učiní, budou vyloučeny oba návrhy projektů podané do obou souběžných VS. V roli dalšího účastníka se může účastnit více návrhů projektů (bez omezení).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru