Přeskočit na obsah

TAČR — Čtvrtá veřejná soutěž v programu ZÉTA

Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA je tematicky zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta: od 10. 10. do 21. 11. 2019.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.
 • Podniky — právnické osoby, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Typy podporovaných projektů:

 • Zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi.
 • Zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem.
 • Podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Forma a výše podpory:

 • Pro projekty podpořené ve 4. veřejné soutěži se předpokládá rozdělit 315 mil. Kč.
 • Maximální částka podpory na jeden projekt 10 mil. Kč.
 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení v této veřejné soutěži je 85 % celkových uznaných nákladů. Povinnou finanční spoluúčast v minimální výši 15 % musí příjemci hradit z ostatních zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců.
 • Řešitelský tým musí být minimálně čtyřčlenný. Členem řešitelského týmu musí být alespoň 3 studenti/mladí výzkumní pracovníci a jeden mentor.
 • V soutěži se nově ruší minimální věk u mentora, který dosud činil 35 let. Požadavkem na mentora zůstává, že jím musí být osoba s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a/nebo aplikační sféry.
 • Externí aplikační garant (nevystupuje jako hlavní uchazeč nebo další účastník v návrhu projektu):
 • jakákoliv právnická osoba, která nenaplňuje definici podniku, tedy nevykonává hospodářskou činnost dle přílohy č. I Nařízení (např. výzkumné organizace, organizační složky státu, jimi zřízené příspěvkové organizace, územně samosprávné celky, obce, neziskové organizace, kulturní instituce, sociální zařízení, základní a střední školy, fakulty, nadace a charity, inovační agentury, zastřešující organizace, spolky hájící zájmy určité části společnosti apod.).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru