Přeskočit na obsah

TAČR — Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022

Dotace na podporu mezinárodních výzkumných projektů, které si kladou za cíl pomoci městům v přechodu  udržitelnější ekonomice a fungování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání návrhů projektů je stanovena od 21. 9. 2022 do 21. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • Výzkumná organizace, podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Mezinárodní konsorcia budou moci podávat projekty ve třech tematických oblastech: 
  • 1. Energetická společenství — energetická transformace řízená občanskou společností.
  • 2. Strategie energetické flexibility — technologické , právní, společenské výzvy.
  • 3. Energetická účinnost ve stávajících městských strukturách.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 1 600 000 EUR. 
 • Maximální finanční částka podpory na projekt je 250 000 EUR. 
 • Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory je zákonem stanovena na max. 60 dnů od vyhlášení výsledků výzvy (tzn. 60 dnů od přijetí mezinárodního rozhodnutí o výsledcích výzvy). 
 • Termín zahájení řešení českého partnera je zákonem stanoven na max. 60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru