Přeskočit na obsah

TAČR — Driving Urban Transitions (DUT) Call 2023

Dotace na podporu mezinárodních výzkumných projektů, které si kladou za cíl pomoci městům v přechodu  udržitelnější ekonomice a fungování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání návrhů projektů je stanovena od 1. 9. 2023 — 21. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Výzkumná organizace, podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pro TP 15mC (a příslušné Call Topics):
  • Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti tzv. General Purpose Technologies.
  • Posílení udržitelnosti výroby a dalších ekonomických aktivit.
  • Posílení bezpečnosti a spolehlivosti.
  • Udržitelná energetik.
 • Pro TP PED (a příslušné Call Topics):
  • Udržitelná energetika.
  • Snižování energetické náročnosti hospodářství.
  • Přírodní zdroje.
  • Globální změny.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 760 000 EUR. 
 • Maximální finanční částka podpory na projekt je 200 000 EUR. 
 • Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka projektu je 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru