Přeskočit na obsah

TAČR — EnerDigit Call 2023

Mezinárodní výzva EnerDigit Call 2023 je zaměřena na výzkum v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání návrhů projektů: od 14. 6. 2023 do 12. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Podnik, výzkumná organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cíle výzvy:
  • Urychlením zavádění, přizpůsobování a vytváření znalostí digitálních řešení v energetických systémech a sítích podporuje tato výzva následující cíle:
   • Pokročit v přechodu na zelenou energii ve všech odvětvích energetického systému a zároveň zajistit bezpečnost dodávek.
   • Utváření nových nadnárodních obchodních a investičních příležitostí prostřednictvím propojení sektorů a rozvoje nových hodnotových řetězců v inovativních a nákladově efektivních energetických řešeních, a tím vytváření nových pracovních příležitostí a přispění k rozvoji ekologicky udržitelného finančního růstu.
   • Zajištění sociální udržitelnosti a soudržnosti s digitalizací v jiných odvětvích v průběhu přechodu na zelenou energii.
 • Celkové cíle:
  • Zvýšit vývoj a zavádění nejnovějších digitálních inovací a řešení v oblasti energetiky;
  • usnadnit dobře zavedené otevřené a harmonizované trhy, které lépe propojují oblast IKT a energetiku;
  • zlepšit znalosti a povědomí tvůrců politik, regulačních orgánů a veřejných služeb o digitálních řešeních.

Forma a výše podpory:

 • Alokace — 1 000 000 EUR.
 • Maximální výše podpory na projekt — 1 000 000 EUR.
 • Maximální intenzita podpory na projekt — 85 %.

Specifika a omezení:

 • Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň dvěma způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze dvou následujících zemí.
 • Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru