Přeskočit na obsah

TAČR — mezinárodní výzva BiodivClim Call 2019

Dotace na podporu výzkumu v oblasti biodiverzity a klimatických změn. Výzva je svými pravidly pro české uchazeče navázána na Program Prostředí pro život.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. září 2019 do 5. listopadu 2019.

Příjemci podpory:

 • Výzkumná organizace, podnik vystupující jako právnická osoba, výzkumná organizace, fyzická osoba, — tj. podnikatel, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace a územně samosprávní celky.
 • Mezinárodní projektová konsorcia tvořená výzkumníky minimálně ze tří zemí zapojených do mezinárodní výzvy: 
  • Belgie, Brazílie (stát Sao Paulo), Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Jižní Afrika, Litva, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

Typy podporovaných aktivit:

 • Důsledky změny klimatu na biologickou rozmanitost a přínosy přírody pro lidi.
 • Procesy zpětné vazby mezi klimatem a biodiverzitou.
 • Potenciál přírodních řešení pro zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu.
 • Synergie a kompromisy mezi politikami v oblasti biologické rozmanitosti, klimatu a dalších relevantních odvětví a úloha agentů změny.

Forma a výše podpory:

 • Podpora českých subjektů mezinárodních projektů v celkové výši 1 640 000 EUR.
 • Maximální finanční částka podpory na jeden projekt činí 0,6 mil. EUR.
 • Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 100 % z celkových způsobilých nákladů projektu.
 • Intenzita podpory pro každého českého uchazeče v projektu se stanoví podle Nařízení Evropské komise a současně nesmí překročit nejvyšší povolenou intenzitu podpory na českou stranu projektu. Intenzita podpory pro fyzickou osobu bude posuzována dle stejných pravidel jako pro podnik.
 • Intenzita podpory pro organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace a územně samosprávní celky je stejná jako pro výzkumné organizace, tedy 100%.
 • TA ČR v rámci ERA-Net cofundu BiodivClim umožní, aby subcontracted partner poskytoval služby českému uchazeči, je však třeba tyto služby a jejich dodavatele vypsat do návrhu projektu – v opačném případě by bylo nutné na tyto služby vyhlásit výběrové řízení.

Specifika a omezení:

 • Termín uzávěrky výzvy: dne 10. dubna 2020.
 • Návrhy výzkumu budou hodnoceny podle následujících kritérií: 
  • Přizpůsobit se rozsahu výzvy ,  novosti výzkumu  a  nadnárodní přidané hodnotě  v kroku 1 (fáze předběžného návrhu);
  • (Vědecké)  Dokonalost ,  kvalita a účinnost provádění  a  dopadu  (včetně očekávaného politického a / nebo společenského dopadu a přístupu k zapojení zúčastněných stran) v kroku 2 (úplná fáze návrhu).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru