Přeskočit na obsah

TAČR — Positive Energy Districts — Call 2020

Výzva má za cíl “capacity building” projektů na vývoj, technologie a inovace městských oblastí pro tvorbu positive energy districts. Je tedy zaměřena spíše na přípravnou část vedoucí k vývoji a výzkumu, tedy na měkké projekty typu síťování, studie, mapování a syntézy současného výzkumu, matchmaking a sdílení dobré praxe.

Příjem žádostí:

 • Příjem návrhů projektů potrvá od 20. dubna 2020 do 24. září 2020, 12:00 a.m. CEST.

Příjemci podpory:

 • Podniky — právnické či podnikající osoby.
 • Výzkumné organizace.
 • Způsobilými uchazeči pouze stávající řešitelé běžících projektů z národního programu Théta.

Typy podporovaných aktivit:

 • Přispívání ke klimatu neutrálnímu městu: Holistické přístupy k implementaci PED.
 • Embeddedness v místních kontextech: Aplikované přístupy pro integraci PED v různých městských kontextech a právním rámci.
 • Zapojení a správa: Správa měst, koncepce zapojení zúčastněných stran a obchodní modely.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 500 000 EUR.
 • Maximální finanční částka podpory na jeden projekt činí 80 000 EUR (za předpokladu, že navýšení na projekt nepřesáhne 50 % nákladů stávající výše národního projektu).

Specifika a omezení:

 • Nejdřívější termín začátku aktivit je prosinec 2020 a délka projektů je 1–2 roky. TA ČR do této výzvy nominuje všechny projekty podpořené v programu Théta, které budou v době začátku mezinárodních aktivit ve fázi realizace národního projektu a jejich délka (národního) projektu (a limit maximální délky projektu) jim v té době dovolí zapojení do mezinárodních aktivit alespoň na 12 měsíců.
 • Seznam zapojených zemí: Belgiel (Innoviris) Česká republika (TA ČR), Rakousko (FFG), Švédsko (SWEA)
 • Výzkumné projektové konsorcium musí mít minimálně dva partnery ze zemí zapojených do PED a společně podat mezinárodní návrh projektu nejpozději do termínu pro podání návrhu projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru